E toamn? târzie cu burni?i ?i zloat?,
Durerile-n noi adunate-s m?nunchi,
Doamne privirea-Ti, peste noi o f? roat?
C?ci rug? î?i facem M?rite-n genunchi.

De nic?ieri spre noi n?v?lir?
Mul?ime nomad? de aspri vulturi,
Verzile cetini spre p?mânt pr?v?lir?
În templu-?i de lini?ti azi url? securi.

Nu-i bucium , nu-i soare, e ploaie ?i vânt
Padurea slu?it? se tânguie-a moarte
R?d?cina despicat?-i de trunchi
Ce blestem ne calc?, ce soarte?

Cu ur?i ?i cu lupi ascun?i prin hogeacuri
Tr?ir?m în pace trecând peste veacuri,
Din vârfuri spre vale alergar? izvoare ,
Arbori b?trâni Te slujir?-n altare.

Pacatele grele, ce cium? se-abate
Cad sub secure p?durile toate,
Lacrima-n ochi cum vine-a?a pleac?
Bucuria de via?? durerea ne seac?.

Str?luce?te în soare a codrului ran?
Nu-i nimeni progromul s?-nfrunte
A b?trânilor codri nemeritat? prigoan?,
Nu-i nimeni s? vad?, nu-i nimeni s-asculte.

Cum rana de-acuma ajuns?-i la os ,
Prin cioate durerea-n p?mânt se r?sfrânge,
Nu-i viforul iernii ce sufl? câinios,
Ci la ?ebea prieteni Iancu ne plânge.