întâi m?rul.

pomul cu bra?ele întinse spre cer
?i-apoi ea.mugur pe ramur?
deschizandu-se-n floare sub ochii lui,
apoi m?tasea atingerii…
ro?ul buzelor arse de soare
?i-apoi m?rul.m?rul însu?i
din care-?i dore?ti cea dintâi mu?c?tur?;

apoi mustul ce-?i curge dulce printre din?i
pe b?rbie, pe gât, pe umeri
?i-apoi toat? acea r?coare
umezire p?trundere sim?ire tr?ire
icnetul m?rului strivit
?i-apoi ca o muzic? des?vâr?it?
însu?i geam?tul, întâi puternic
apoi treptat, treptat, stingându-se…