TREI CRAI
 
Adrian Fren?iu

Cartea Sfânt? ne descrie
C? din mare r?s?rit
Vrând s? afle ?i s? ?tie
Trei crai cic? au pornit

Melchior, arabul rege
Cu p?rul înc?run?it
Vrând Cuvântul s?-l dezlege
Cu al?i regi a pl?nuit

“Am citit în slove roase
Vechi ca mine de b?trâne
Si în cale mi se scoase
C? întuneric nu r?mâne

Am citit c-o stea r?sare
A?a prorocit a fost
Se spune c? va fi mare
Rege cum altul n-a fost”

Timp în care cele spuse
Dep?na el prin cetate
Venii cineva si duse
Din ?inuturi dep?rtate

“Carte î?i scriu ?ie ,iat?
Stiu c? stai ?i judeci tot
C? ai minte luminat?
Si îmi spuni ce eu nu pot

Belsatar e al meu nume
Astrolog ?i rege-n Saba
Iat? ce apare în lume
Judec? nu scriu degeaba

Mai pu?iin pân’ universul
Are un epocal ?inut
Jupiter-Saturn au mersul
Si vestesc un început”

Stirea pân’ a fi citit?
Iat? o solie iar
“Melchior fiin?? m?rit?
Azi î?i scrie Caspaar

Rege-n Tars ?i înv??at
Ar fi bine s?-?i pot zice
Stirea care am aflat
Spune-mi unde tu amice”

Stând pe gânduri Melchior
A luat pana de scris
Si a spus la slujitor
“Vezi pred? ce am promis

"Regi din ??ri r?s?ritene
V? scriu b?trân ?i cu dor
Alb la tâmple ?i la gene
Eu ce-s rege-Melchior-

Spun eu vou? c? m-oi duce
Si ce spun acum ?i jur
Prim?vara s? ne-apuce
In ora? Sipar sau Ur”

Cei trei crai se întâlnir?
Au citit s-au studiat
Mult ei tot se l?murir?
Pân? când verdict fu dat

“Din Sipar f?r’ preg?tire
Vom pleca noi chiar acum “:
Spuse a Tarsului m?rire
S-au plecat cei trei la drum

“Iat? Steaua, timp nu este
Haide?i s? ne l?murim
Timp pu?in care mai este
Vom da la Ierusalim”

?i plecar? ei cu astrul
?i a lui c?l?torit
Înspre malul cel albastru
Dar pu?in au z?bovit

Prin de?erturi arz?toare
Mersul s-a f?cut cu greu
?i cu multe c?l?toare
Tot s-au dus spre neam evreu

Trecu vara, toamna lung?
Pân’ pe Irod al vedea
Pân? magii s? ajung?
Vestea lor la to?i s? dea

“Unde este împ?ratul
de curând ce s-a n?scut
Noi f?cut-am cercetatul
Si Steaua Lui am v?zut”

Tulburat Irod de ?tire
?i Ierusalimul tot
Aduna-î?i cârmuire
C?rturatii ce socot

“Iat? magii ce vorbir?
Ce ?tire ei au adus
Mai sus?in c? ?i z?rir?
O Stea ce r?sare sus

Unde ?” Irod zise iar?
“S-a n?scut ce ei au spus”
Dup? ce mai cercetar?
Unul dintre ei supus

“Iat? ce a zis prorocul
Ce Isaia l?mure?te
Bethleem are norocul
C?petenie din el cre?te”

În ascuns vorbir? iar?
Regii care au venit
Cu Irod ei într-o sear?
?-atunci Irod le-a ?optit

“Merge?i ,c?uta?i, g?si?i
Ce spune?i c? a?i v?zut
Apoi cu ?tirea veni?i
S? m? duc la acel ?inut”

S-au plecat ?i Steaua iar?
Str?lucea mai luminos
Lumina ?i zi ?i sear?
Pân’ intrar? la Hristos

La un grajd de animale
Steaua de tot s-a oprit
Erau la sfâr?it de cale
?i-ntr-o iesle au z?rit

Mic copil El înf??at
?i o mam? iubitoare
Ei atunci s-au închinat
Pream?rindu-L ca un Soare

“Vai zise, cu mâna goal?
Am venit la ?st’ b?iat”
S-a zis unul “tu te scoal?
C?ci avem ceva de dat”

Cei trei dup? închinare
S-au sculat daruri au dat
Daruri pus-au fiecare
Dup? cum e ar?tat:

“Aur zise-Ii duc în dar”
Ro?covanul tinerel
Cel cu nume Caspaar
“Mare-I c?-l m?re?te cer

Putere ?i bog??ie
Rege peste regi va fi
E Mesia c? doar scrie
Pe p?mânt va str?lucii”

Belshatar cu obraz închis
F?r? mult s? se gândeasc?
Dar s-aduc? a decis
Smirn? s? Il pream?reasc?

“Dau parfum deosebit
Scump Copilului ca soare
Nu oriunde-i de g?sit
Ci numai în s?rb?toare

Folosit e pentru regi
Pentru a lor îmb?ls?mare
Nu oriunde o culegi”
?i alt rege avu urmare

“Melchior în?run?it
Vin ?i eu s? aduc darul
Steaua Lui a str?lucit
Si s?-L v?d astazi am harul

Aduc t?mâie scump? tare
Balsam de puripicare
Steaua I-am v?zut, e mare
Sfânt ca floarea care o are

Roz e floarea de t?mâie
Florile-n form? de stea
Mijloc pal ca o l?mâie
Viitor El va avea”

Se l?s? pe nesim?ite
Seara ?i ei au visat
Un drum mai pe ocolite
Nu s? mearg? la împ?rat.