Se mai scurge-un an din via?? ca un fulger f?r? fum
?i natura î?i prelinge albul v?l pe-ntinsul drum,
Îns? vremea mânioas? ce-a sc?pat vântul din ham
Nu-i o piedic? în calea ur?torilor de neam.

Prin z?pada spulberat? de un vânt umblând haihui
Ce-a f?cut din str?zi ?i case v?i ?i mun?i cu pisc albui,
Cinci b?ie?i de vârste caste au pornit din zori de zi
S? ureze pe la fete plugu?or de bucurii.

Îmbr?ca?i cu cizmuli?e, cu c?ciuli de animal
?i bundi?e c?lduroase ca str?bunul Decebal,
Î?i croiesc vânjos c?rarea prin troienele de nea,
Parc?-i v?d ca cinci oi?e cum trec strada-n fa?a mea.

S-au oprit lâng? fereastra casei unui bun vecin
Unde fetele cochete îmbr?cate-s în poplin ,
?i-?i desfac echipamentul ce-i ajut? la urat
Preg?tit de luni de zile ?i p?strat la loc uscat.

Cel mai mare-n geam propte?te un buhai din doage mici,
Iar un altul î?i întinde biciul lung cu sfic de-arnici,
Iar mezinii scot talange de sub bundele de foc
Ca s?-nceap? ur?tura de bel?ug ?i de noroc.

Zbârnâie din chingi buhaiul în acord de clopo?ei
?i se-ngeam?n? cu vorbe colindate-n cor de trei,
Iar din bici pocne?te zarea cu un ?uierat duios
Purtând anului solie printr-un plugu?or frumos.

Apoi gazda bucuroas? îi pofte?te-n casa ei,
Cu colaci s? îi cinsteasc?, cu vin ro?u ?i cinci lei,
?i-ale gazdei fete cat? ochii celui mai b?rbat
Ce s-a rumenit la fa??; cred c? vântu-i vinovat.

29 Decembrie 2008
Marcel Cuperman