A mai c?zut un codru, cui s?-i pese?
Topoarele s? spun? nu au guri.
De
oameni, siluite-s vechile p?duri
St?pân, în ?ara asta, e jaful
nepereche!

S?mân?? ce prin veacuri ai rodit
?i ai pornit din
miezul t?u vl?starul,
Tu, ce-ai vegheat cu trupul t?u hotarul
Tu, brav
ostas, e?ti ast?zi pâng?rit.

?i pas?rea ?i cuibul sunt ast?zi un
p?mânt,
În ?ara asta totu-i de vânzare,
C?ci omul de nimic, ajunse ast?zi
mare

Virtutea, a r?mas numai cuvânt !
Cum ui?i tu biet nebun ce-i faci
azi zile fripte,
C?-n clipa cea din urm?, tot lemnul te înghite!