BALAD?  PLIN?  DE  PROMISIUNILE  INTR?RII
ÎN  ÎMP?R??IA  ACARULUI  P?UN
 
Faimos castel de ap? ?i cote?e
De porumbei ai p?cii, voiajori,
Coco?i în loc de ceasuri, pe ostre?e,
De diminea?? pân?-n ceilal?i zori
Se întrupeaz? a oricâta oar?
În fascinanta, în eterna gar?;
Aici, t?râmul f?r? u?i, peroane,
Dar unde-opre?te câteodat? un
Celebru tren prin lipsa de vagoane ,
E-Împ?r??ia-acarului P?un.
 
O fresc? zugr?vit? pe-un perete
De igrasia anilor fragili
În?iruie la casa de bilete
Ba zei b?trâni, în cârj? ?i exil,
Predicatori spumând în microfoane ,
Profe?i fl?mânzi, episcopi sub coroane,
Ba dictatori cu ?apc?-ofi?ereasc?
?i pijamaua casei de nebuni,
În lunga ner?bdare s?-i primeasc?
Împ?r??ia-acarului P?un.
 
Mai cade câte-un pumn cu-obr?znicie,
V?cari, porcari de-a valma, pro?ti, dar mul?i,
Trec peste rând, se-arunc?,” – Hei,dr?cie!”,
Cu îmbrânceli pe cei pu?ini ?i cul?i…
Smulgând biletul f?r? vreo ru?ine,
Nerozii-o ?terg afar?, unde-i bine,
Prin g?uri z?d?rându-i m?tr?guna
La vân?toare dup? g?rg?uni,
C?-i roditoare prea dintotdeauna
Împ?r??ia-acarului P?un.
 
Din u??, baba Soart? cu-o g?leat?
De zoaie-i trage-un ?motru dup? gloat?
?i-njur?-ntârzia?ii pe mu?e?te
„Fir-a?i ai dracu’!”, pân?-?i potrive?te
În col?ul gurii-o foaie de tutun,
C?ci tuturor promite ?mechere?te
Împ?r??ia-acarului P?un.