Cele nou? semne de bog??ie de pe fa??

Chinezii cred c? exist? fe?e norocoase ?i ghinioniste, ?i se pune mare accent pe mun?ii ?i râurile de pe fa??, care indic? bog??ia ?i norocul. În general, axa central? a fe?ei este considerat? a fi un semn crucial al destinului omului în via??, iar dac? aceasta pare s? echilibreze ambele p?r?i ale fe?ei, se spune c? puternica triad? norocoas? este aliniat? adecvat pentru prosperitate.

Primul semn al bog??iei

Primul semn al bog??iei, fruntea (care reprezint? ?i norocul ceresc ?i este cel mai important munte al fe?ei) este rotund?, înalt?, curb? ?i ie?it? în afar?. O astfel de frunte indic? putere , bog??ie ?i o mare autoritate. Frun?ile perfecte sunt rare, dar atâta timp cât sunt ie?ite în afar? ?i par proeminente ?i largi, acesta este un semn norocos. Fruntea favorabil? amplific? toate celelalte tr?s?turi norocoase, pentru c? lucrul acesta simbolizeaz? ?i s?la?ul dragonului ceresc. Acesta este un loc yang de pe fa??, care înseamn? mult în termenii poten?ialului norocos al unei persoane. Ai grij? de frunte ?i fere?te-o de irita?ii, pete ro?ii sau priveli?tea nepl?cut? a co?urilor. Folose?te accesorii artificiale ca s? garantezi o frunte neted?. Aluni?ele sunt acceptabile pe frunte, dar doar dac? nu apar fix în centru, caz în care trebuie neap?rat îndep?rtate. Aluni?ele negre în centrul frun?ii sunt considerate extrem de nefavorabile.

Al doilea semn al bog??iei

Triada norocului se exprim? în termenii tien, ti ?i ren – cer, p?mânt ?i om, cu omul în centru, a?ezat în spa?iul central de deasupra nasului ?i dintre ochi. Acesta este s?la?ul omului, numit ?i „palatul vie?ii”. Aici, spa?iul trebuie s? fie clar, senin ?i luminos, pentru a putea reprezenta o via?? norocoas?. Nu trebuie s? existe p?r, colora?ii, pete sau aluni?e în aceast? zon?, pentru c? acestea, colectiv sau de sine st?t?toare, semnific? obstacole în destinul persoanei respective. Dac? este clar ?i luminos, acest spa?iu simbolizeaz? o via?? plin? de bog??ie ?i influen??.

Al treilea semn al bog??iei

Al treilea semn de bog??ie de pe fa?? este nasul. Acesta este considerat un loc yin ?i reprezint? unul din râurile fe?ei. În textele clasice chineze despre citirea fe?ei, nasul simbolizeaz? râul Jie, care aduce averea. Cu cât este mai rotund ?i mai c?rnos nasul, cu atât mai mare este norocul de bog??ie indicat. N?rile nu trebuie s? fie nici prea mici, nici prea mari. Nasul trebuie s? arate echilibrat ?i neted. Petele – fie albe, fie negre – sunt considerate obstacole, iar aluni?ele de pe vârful nasului sunt privite ca un semn de propor?ie al nenorocirilor. Chinezii privesc întotdeauna nasurile mari cu o oarecare indulgen??, indiferent cât de deplasat pot ar?ta acestea în ansamblul fe?ei. Aceasta, deoarece în nas se p?streaz? norocul de bani, iar acest lucru indic? bog??ie din multe surse diferite.

Al patrulea semn al bog??iei

Imediat sub nas se afl? vârful buzelor, iar dac? e?ti sortit cu harul m?re? al vorbirii – un noroc enorm de prosperitate prin oratorie – vei vedea ceva numit „perla fenixului”. Aceasta este rotund? ?i protuberant?, iar cei care o posed? o au, probabil, din na?tere. Ca ?i gropi?ele din b?rbie ?i din obraji, perla este considerat? ?i un semn al frumuse?ii. Ea aduce noroc atât femeilor, cât ?i b?rba?ilor. Perla este privit? ca cel de al patrulea semn de bog??ie de pe fa??.

Al cincilea semn al bog??iei

Imediat sub perl? se afl? gura, care este considerat? al doilea râu al fe?ei. Ea este cunoscut? cu denumirea de „râul Huai”. Gura este semn favorabil dac? este moale ?i suculent?. Indiferent de m?rime, gura nu trebuie niciodat? s? par? uscat?, pentru c? acest lucru simbolizeaz? pierderea norocului. Atâta timp cât este în permanen?? umed?, gura indic? noroc de bani. Gura este al cincilea semn de bog??ie de pe fa??. Se spune c?, atâta timp cât nu sunt negre, aluni?ele din jurul gurii îi amplific? acesteia norocul ?i sunt un semn c? persoanei respective nu îi va lipsi niciodat? nimic.

Al ?aselea semn al bog??iei

Al ?aselea semn al bog??iei este cel de-al doilea munte de pe fa?? – b?rbia. Acesta este ?i locul p?mântului în triada tien ti ren, ?i este uneori considerat? a fi de fapt falca. Ca s? fie favorabil?, b?rbia trebuie s? fie protuberant? ?i proeminent?. Falca tras? înapoi este semn de nenorociri la b?trâne?e, sau poate chiar s? fie un semn de moarte prematur?. B?rbia proeminent? indic? un munte cu o baz? puternic?, iar acest lucru sugereaz?, în plus, longevitatea.

Al ?aptelea semn al bog??iei

Al ?aptelea semn de bog??ie de pe fa?? sunt ochii. Ace?tia se spune c? indic? un mare noroc dac? str?lucesc ?i sunt u?or umezi. Nu conteaz? forma, m?rimea sau culoarea ochilor – cea mai important? le este vitalitatea. Dac? ochii sunt str?lucitori ?i bine proteja?i de ni?te sprâncene arcuite, via?a este s?n?toas? ?i prosper?. Sprâncenele nu trebuie niciodat? pensate excesiv sau rase. Dac? fa?a nu are sprâncene, acea persoan? pur ?i simplu nu poate avansa pe scara succesului. Dac? un ochi este vizibil mai mic decât cel?lalt, se recomand? s? folose?ti ajutoare cosmetice, de genul tu?ului de ochi, pentru corectarea dezechilibrului.

Al optulea semn al bog??iei

Al optulea semn de bog??ie de pe fa?? sunt obrajii. În termenii norocului ce vine cu vârsta, omul p?trunde în partea central? a fe?ei, care indic? maturitatea, la vârsta de 21 de ani. Dac? obrajii ies proeminent în eviden?? ?i par lumino?i ?i str?lucitori, acesta este unul din cele mai sigure semne c? este pe cale s? se manifeste un mare noroc de bog??ie. Obrajii trebuie s? fie mereu c?rno?i, ?i niciodat? s? nu aib? un aspect osos, pentru c? acest lucru ar indica o energie yang în exces. Ca s? arate echilibra?i, obrajii trebuie s? par? numai buni de ciupit !

Al nou?lea semn al bog??iei

Ultimul semn sunt urechile. Dac? sunt bine formate ?i propor?ionate, ele indic? un mare noroc ?i în?elepciune. Se spune c? reprezint? curgerea Râului Galben. ?ine minte c? lectura fe?ei se bazeaz? ?i pe manifest?rile energiilor yin ?i yang, ?i se pot întrevedea indicii ?i prin suprapunerea trigramelor chineze?ti – formele ce alc?tuiesc hexagramele din I Ching – pe fa??. Aceste trigrame, alc?tuite dintr-o combina?ie de linii yin ?i yang, sunt o alt? modalitate de a analiza norocul intrinsec al diverselor p?r?i ale fe?ei.

Dintre cele nou? tr?s?turi indicatoare de bog??ie, doar una se reg?se?te în perioada tinere?ii fe?ei, ?i doar dou? apar la b?trâne?e. Acest lucru sugereaz? c? destinul nostru se manifest? în principal în acea perioad? din via?? aflat? între tinere?e ?i b?trâne?e, or aceasta se cheam? vârsta maturit??ii. Astfel, chiar dac? lectura fe?ei î?i ofer? o idee despre poten?ialul norocos, este esen?ial de observat c? puntea dintre cer ?i p?mânt este omul. Norocul omenesc are cel mai mare impact asupra destinului nostru ?i desf??ur?rii lui. Cu timpul, fa?a poate fi supus? schimb?rii. Mun?ii pot s? scad?, iar râurile pot seca. Este esen?ial s? avem mereu grij?, în aceea?i m?sur?, de trupurile noastre fizice, cât ?i de norocul pe care ni-l cre?m în permanen??, cu propriile puteri.

 

Sursa articolului:

Extras din „Descoper?-?i propria persoan?” de Lillian Too. – in curs de aparitie la PRO EDITURA SI TIPOGRAFIE