Cuvinte haine

 
 
Pe-o plaj? mai pustie, lâng? dig,
Umbla o fat? goal? ?i fierbinte
Ce tremurând mi se plângea “Mi-e frig”.
?i-atunci am îmbr?cat-o în cuvinte.

I-am pus pe umeri dou? substantive,
Pe sâni i-am pus un adjectiv – superb,
La mijloc pre-pozi?ii, mai lascive,
Iar? mai jos i-am pus… i-am pus un verb.

 
Ea mi-a propus -copil? f?r? minte-
S? proced?m la schimburi de cuvinte
?i a? fi acceptat, c?ci sunt un lord,
 
 
Dar mi-a cerut a?a, f?r? ru?ine,
Un numeral prea mare ?i… în fine…
E clar c-a provocat un dezacord.
 
 

Reîncarnarea porcului

 
 
Aflu acuma, cu mirare,
Despre un gen de reîncarnare
?i îmi explic ?i eu, un-doi
Cum merge treaba pe la noi.
 
 
P?i, moare porcul de Ignat
?i-apare scurt un deputat,
Iar dintr-un porc mai b?trâior
Po?i s? ob?ii un senator.
 
 
Din porcul gras de un chintal
Apare un baron local
?i dac? tai vreo doi vieri
Apar niste consilieri.
 
 
T?ierea e, cum ?tim, barbar?
C-a?a se face pe la ?ar?.
?i-atuncea cei reîncarna?i
Pe noi sunt foarte sup?ra?i.
 
 
 
 
"Ne-a?i chinuit când ne-a?i castrat,
Ne-a?i chinuit când ne-a?i t?iat.
Acuma avem iar??i ou?
A?a c? v-ar?t?m noi vou? !"