sub lupa lui … Dan Norea
 
 
 

Taxa pe viciu

 
 

Am auzit c? în curând

Va ap?rea o nou? dare,
Taxa pe viciu, însemnând
Tutun, alcool ?i desfrânare.
 
 
Ceva în lege mi-e neclar.
De?i sunt un b?trân agent
M-am dus la domnul comisar ,
El este mult mai competent.
 
 
-         S? în?eleg n-am reu?it.
Le amend?m pe centuriste ?
-         Bugetul e sec?tuit
Iar ele-s evazioniste.
 
 
Nu, îl tax?m de data asta
Pe cel ce cu neru?inare
?i-a în?elat mereu nevasta.
Iar invers e aceea?i dare.
 
 
 
 -         Cum invers, domnu’ comisar ?
La homo taxa nu-i mai mare ?
-         Nu, legea zice clar,
Aceea nu e desfrânare.
 
 
Prin invers în?eleg neveste
Ce so?ii-n?eal?-n mod ridicol.
Iar sexu-n grup, orgia este
Prezent? într-un alt articol.
 
 
-         Dom’ comisar, da’ cum îi prindem ?
C? astea e chestii discrete.
-         Când se c?s?toresc le punem,
So? ?i so?ie, etichete.
 
 
Sunt compatibile, se pare,
Chimic nu reac?ioneaz?
Când au acela?i cod de bare.
-         Dar unde oare se a?eaz? ?
 
 
 
- Pe penis la b?rba?i se pune
Iar la femei chiar în vagin.
Nu le-am v?zut îns? se spune
C? nu jeneaz?. Doar pu?in.
 
 
Când se combin-o etichet?
Cu-alt cod de bare, i-am ?i prins:
O lumini?? indiscret?
La noi la sediu s-a aprins.
 
 
La fel se-ntâmpl? dac-apare
C?-i o nevast? c-un holtei
Sau dac? la un cod de bare
Apar mai multe, dou?, trei.
 
 
Pe loc organul competent
Taxa pe viciu completeaz?
Cu TVA-ul aferent,
Iar? bugetul încaseaz?.
 
 
 -         P?i s? tr?i?i ?i la mai mare !
?i vesel am plecat în tur?
Visând la ?paga viitoare
Ce-oi încasa-o în natur?.
 
 
Când a intrat legea-n vigoare
Primii care au fost taxa?i
Au fost nevasta-mi iubitoare
?i-un alt agent, dintre confra?i.
 
 
A?a c? mâine divor?ez.
Mi-au zis colegii de serviciu
C-altfel n-am cum s? încasez
?paga-n natur? pentru viciu.