de Sorin
Olariu
[Epigramist ]
 
Într-o sear? dup? cin?, Ghi?ulic? ?l becheri,
Un nepot
ce se-nv??ase la dohan ?i la muieri,
M? lu? p? dup? gu?? ?i numai ce-l vezi
c?-ntreab?:
-Mo?ule, ia poveste?te-mi cum d-o cunoscu?i p? bab??

?tii
matale c? t?t natu’, mai d??tept sau mai n?hui,
D?-l întrebi d?-nsur?toare,
î?i spune povestea lui.
Vreau s?-?i ?tiu ?i io trecutu’, c? d? ieri,
d-alalt?ieri
O-nceput ca s?-mi miroas? dup? sucne d? muieri.

-Cum d-o
cunoscui p? bab??…Eram tineri amândoi
Ne jucam de-a v-a?i ascunsa, ne jucam
a?a ?i noi,
Pitula?i în miez d? noapte în ?ireghea a cu fân
Iar n?cazu-o
fost un puric ce i s-o b?gat în sân.

Tinerel ?i iut d? mân?, io p?
gânduri n-am m?i stat:
Am b?gat mâna la puric ?î-n trii zâle ne-am
luat.
Asta-i toat? t?r?raia ?i de-atunci ?i pân-acu’
M-am tot într?bat ca
prostu: o-am prins puricu’ sau nu?

-Mo?ule, b?tu-te-ar potca, ai fost
tân?r ?i prost tare,
C? te-or p?c?lit un puric ?-un ciupag d? fat?
mare,
Numai bine c? mi-ai spus, fi’ndc? ai cuvântul meu :
Cum prind fata,
o d?zbrac ?i îi dau cu…deteteu!

Dictionar:
* becheri –
n?zdr?van
* dohan – tutun
* n?hui – prostovan
* sucne – fuste
*
?ireghe – pod cu fân, hambar
* t?r?raie – t?r??enie
* ciupag – iie,
c?ma??

http://agonia.ro/index.php/poetry/98466/Puricu’