————————————————————————-
1. Epilogul uninominalului

La terminarea confrunt?rii,
Punctând cu-n argument mai tare,
Unu-a ajuns în forul ??rii
Iar cel?lalt – într-o… Salvare!

Chitul Grigore -
————————————————————————-
2. S?r?cie

Pe centur?-n disperare,
Fata nu-?i pierde r?bdarea,
Vede-un TIR în dep?rtare
?i viseaz? c?-i salvarea.
Milos Petru
————————————————————————-
3. Politicianului roman

"Eu sunt salvarea" perora intruna
Cu sarmul sau de mare orator,
Si n-a mintit, eu recunosc acuma,
Ca si-a salvat al sau buget, cu spor!
Moldovan Viorel Sorin
————————————————————————-
4. Ho?omanul salvator (de la Anton Pann citire)

S? salv?m ce se mai poate,
Zise-un tip cu mâna plin?,
Prins cu cepele furate:
Le lua vântul din gr?din?!
Florin Caragiu
————————————————————————-
5. Dacii vor cuceri Europa

Prin Vestul Europei în parcurile de ma?ini
Se-alege prafu’ de bolizii ce nu s-au ieftinit
Iar noi din rugini am repus Rabla pe ro?i
Ca marca Dacia s-ajung? ma?ina pentru to?i.
Drago? Vi?an
————————————————————————-
6. Gânduri de salvamar

O doamn? gras? ?i-n etate,
Pe plaj?, azi, c?zu pe spate.
Oftez ?i-ncep resuscitarea…
Uf, bine c-a venit Salvarea.
Dan Norea
————————————————————————-
7. Salvarea prin justi?ie

Î?i ?opti un ho? în barb?,
Salvat din beci c-are puroi,
C? justi?ia e oarb?
Doar dac? vede euroi.
Milos Petru
————————————————————————-
8. Norocul prostului

Un prost nu î?i g?se?te locul
Nici dac?-i spui s? lase focul,
Dar s-ar putea ca din tot jocul
S? nu-l mai scape nici norocul.
Marcel Cuperman
————————————————————————-
9. La mintea maidanezului

Pentru voi lansez chemarea,
Suferinzilor stingheri:
N-apela?i nicicând „Salvarea",
C? v-aduce doar hingheri!
Ion Diviza
————————————————————————-
10. Taxiul numit Salvare

În criz? nu am salariul ideal,
Azi noapte mi-a sc?zut valoarea,
Eu dau impozit la taxi-Salvarea,
S? fiu mai aproape de spital.
Preoteasa Marinela
————————————————————————-

12. De ce am întârziat cu participarea

Un motiv de enervare:
Iar??i s-a-ntrerupt curentul –
Am uitat s? dau…"salvare"…
?i-am pierdut tot „documentul"
Dobreanu Grigore Marian
————————————————————————-
13. pro patria

Mi-a? dori s? fiu ministru
De la Tisa pân’ la Nistru
S?-mi salvez ?ara, frumos,
Da-i "salvat?"… pân’ la os.
Sorin Olariu

————————————————————————-

14. ??ranul român

Fl?mând ?i gol, f?r? p?mânt,
R?mas ?i f?r? cas?,
Salvarea lui, într-un cuvânt,
E-o doamn?, ce-are coas?.

 
Milos Petru
————————————————————————-
15. Pentru ONG de mediu

"Salvati padurea" striga unul
Fonduri UE vin cu duiumul,
"Verdeata-i viata" spune el
Da-i inverzeste-n portofel!

 
Moldovan Viorel Sorin
————————————————————————-
16. Guvernan?ii no?tri ?i ie?irea din criz?

Chiar dac? nu se bat cu pumnu-n stern
?i-n fa?a crizei par doar mielu?ei,
Salvarea va veni de la guvern
…Cu premieru-n criz? de idei!
Ioan Todera?cu
————————————————————————-
17. Mai sunt speran?e

Fiind cuprins de agonie,
- M?-ncurajeaz? un tribun: -
- Salvarea ta pare s? fie,
Un Ghiocel ?i un N. Bun!
Ion Ruse
————————————————————————-
18. Sindrofia

cât de bun? sau nu-i bun?
nu-?i pui a?a întrebarea
c?-?i g?se?ti mereu salvarea
c?utând-o pe nebun?.
Grigora? Vasilic? Orlando
————————————————————————-
20. Ora de dirigen?ie

- V?-nv?? azi metode, nu-s grele,
În via?? s-alege?i modelul.
Pe voi cin’ v? scap? de rele ?
R?spuns unanim: – Clopo?elul !
Dan Norea
————————————————————————-
21. Bugetarul petrec?re?

Don’ jandarm de la comun?,
Iar boteaz? ?i cunun?,
Îns? banii ce-i doneaz?,
Din buget ?i-i tot „salveaz?".
Marcel Cuperman
————————————————————————-
22. Epitaf

Aici zace Ics, cel care
A ajuns pe fundul gropii
Tot sunând dup? "Salvare"…
Au sosit mai iute popii!
Ioan Jorz
————————————————————————-
23. Suntem salva?i!

Avem tot: o mare criz?,
Râsul-plânsul, poezia…
Iar dovada e concursul
Promovat de „Agonia".
Sofronie Lucian Mihai
————————————————————————-
24. Medicin? de pia??

A?a-i pe la noi prin "sat":
Medicina-?i face treaba.
Chiar de-avem sector privat ,
Salvarea-i de stat… degeaba.
?tefan Victoria – ————————————————————————-
25. salvarea

O masina s-a izbit,
Pe strada direct de mine,
Sunt lovit dar si uimit,
Caci salvarea nu mai vine.
Chimigeru Iulian Marian –
————————————————————————-
26. salvarea si oltenii

Vor sa pupe crucea sfanta,
De-nviere ca-i zi mare,
Drept urmare se framanata,
Si fug toti dupa salvare.
Chimigeru Iulian Marian –
————————————————————————-
27. Crucea Ro?ie pe ambulan?e

Unde poate duce
S?r?cirea ??rii:
Pân? ?i Salv?rii,
Iat?, i-am pus cruce!
Lauren?iu Ghi?? – ————————————————————————-
28. Chirurgul ?i pacientul

Ore-n ?ir a transpirat,
Operându-l în surdin?,
Dar piciorul i-a salvat
…?i l-a pus în formalin?.
Ion Diviza –
————————————————————————-
29. Public? sau vei pieri

Spunem c? prin publicare,
te salvezi de la uitare,
în cazu-?i publicu-i salvat,
cum înc? nu ai publicat.
Elena Malec - 
————————————————————————-
30. Opera?ie reu?it?

În fine, bunul doctor m-a salvat
?i eu, ie?ind din rolul de martir,
Cu mare bucurie i-am cedat
Cavoul rezervat la cimitir.
Ion Diviza –
————————————————————————-
31. Salvare

Soacra mea, cu febr? mare,
A sc?pat acum de chin
C-a luat-o o salvare
Drept în plin.
Sorin Olariu – ————————————————————————-
32. Obiceiuri scumpe

Nop?i de patimi, nop?i nebune, petrecute pe XXX
Ce tr?iri, ce vremuri bune, virtual iubea cât doi
Dup? plat? ce schimbare, a r?mas doar cu un fix:
Apeleaz? una-ntruna doar la…112.
St?nic? Ilie Viorel –
————————————————————————-
34. Unui accidentat pe ?osea

A fost lovit destul de tare
Dar nu s-a v?itat defel,
Pân-a trecut ?i o Salvare,
Cu girofaruri, … peste el!
Chitul Grigore – ————————————————————————-
35. Norocul… inocentului

Sunt con?tient c? m-a salvat
?i-i port recuno?tin?? vie
Pentru c? nu a acceptat
Când am cerut-o de so?ie
Florin Rotaru – ————————————————————————-
36. Fapt divers

Într-o ultim? instan??,
Accidentu-i fu fatal,
C?-l lovi o ambulan??
Chiar în curte la spital.
?tefan Victoria – ————————————————————————-
37. Salvez lumea… salveaz?-m?!

„Pot salva lumea, nu m? tulbur? nimic!" –
?opti un g?ligan seren c?tre o rud?,
Dar într-o clip? se f?cu livid ?i mic:
„Ba nu! Salveaz?-m?!", strig?. „Unde-i o bud??"
Florin Caragiu – ————————————————————————-
38. Salvarea

Las? soacr?, nu-i nimic,
Am sunat la ambulan??
?i vei fi în siguran??,
C-o s? vin? ?i un dric.
Alin Pavel –
————————————————————————-
39. Consoartei, la nunta de aur

Te-am scos din râu la inunda?ii
?i ?i-am c?zut pe loc în gra?ii;
De nu eram atunci de fa??,
Salvam cincizeci de ani din via??…
Gârda Petru Ioan –
————————————————————————-
40. Act umanitar

L-am dus pe copil la spital,
?ofer sunt demult pe-ambulan??
?i-n plus, sunt un sentimental…
V? jur, onorat? instan??.
Dan Norea –

 
 
42. Sursa

Voi reprezenta?i ziarul?
Haide?i s? v? dau un pont:
- La Constan?a, salvamarul,
A salvat, un salvamont .
Ion Ruse - 
————————————————————————-
44. Salvarea… ale?ilor

Când ne-au promis via?a u?oar?
?i c? ne leag?n? hamacul
Am prins cu mâinile colacul
…Cu lumânare, nu cu sfoar?.
Iulian Cimpoe?u – ————————————————————————-
45. Mama soacr? se simte foarte r?u

De-o or? ?i mai bine,
A?tept – dar, ce belea! -
Salvarea nu mai vine…
O fi salvarea mea?!
Ioan Todera?cu – ————————————————————————-
46. Salvat? de la viol

P?i, cum s? nu fiu, soro, nec?jit?,
Doar vezi ?i tu c? soarta mi-e hain?;
Era s? fiu, asear?, necinstit?,
Când hop(!) ?i mo? Ion, dup? f?in?!
Ioan Todera?cu –

————————————————————————-
49. din lac în pu?

s?rmanul om avu noroc,
cu pompieri de nota zece,
ace?tia l-au salvat din foc,
dar cât pe ce… s? îl înece!
Nu?a Cr?ciun –
————————————————————————-
51. Vii la morg? cu ministrul

Ca s?-i trezeasc? pe ?efii libert??ii,
Mor oamenii adev?ra?i, cre?tine,
?i dac? nu stai cu s?n?tatea bine,
Iei salvarea cu ministrul s?n?t??ii.
Preoteasa Marinela – ————————————————————————-
52. Pompier de ocazie

Din fl?c?rile nes?tule,
Doar trei dulapuri am salvat,
Un frigider ?i ceva scule;
Pe soacra, n-am mai apucat…
Gârda Petru Ioan – ————————————————————————-
53. Solu?ie salvatoare

Îl lovise crunt n?pasta
?i, chiar i-ar fi fost fatal,
Dac? nu venea nevasta,
Ca s?-l scoat? din spital…
Atropa Belladona – ————————————————————————-
54. La vârsta a treia… în vizit? la dame

?i-e dor de o reactivare.
Cum b?rb??ia-i…curelu??,
Ai mai avea doar o salvare:
… S? sune cineva la u??.
Dobreanu Grigore Marian –
————————————————————————-
55. Unui pacient, plimbat, în spital, de la o sec?ie la alta

Pacientul se întreab?
Cu o urm? de cinism:
La spital veni salvarea
Sau la sec?ia turism?
Tincu?a Horonceanu Bernevic –
————————————————————————-
56. Oare?

nu e vorb? ca minciuna,
adev?rul zace îngropat,
s? nu spui nici una
crezi c? te-ai salvat?
Grigora? Vasilic? Orlando – ————————————————————————-
57. Spirit civic

Eu l-am salvat de pu?c?rie;
Când am s?rit la el pârleazul
?i l-am oprit pe nea Ilie,
S? î?i înece-n vin, necazul.
Ion Ruse –
————————————————————————-
58. Gazul din Est

Când gazul e pe terminate
?i-afar? este ger cumplit ,
Salvarea noastr?-s ru?ii, frate,
La gaz dau bonus: un chibrit!
Tincu?a Horonceanu Bernevic –
————————————————————————-
59. Revela?ie în trafic

La STOP, când a intrat în mine
Pe contrasens, lovind în plin,
Am priceput: Salvarea vine
Când te a?tep?i cel mai pu?in
Florin Rotaru –
————————————————————————-
60. Manele

cât e?ti de "pripas" nu ?tii,
într-una ascultând manele,
crezi c? printre melodii
?i-ai g?sit salvarea-n ele.
Grigora? Vasilic? Orlando –

 
 
61. Criza de guvern

Când guvernul intr?-n criz?,
Iar începe s? promit?,
Dar nu pune nici o miz?
C? ne va sc?pa de mit?.
Marcel Cuperman –

63. Austeritate

Când a f?cut infarct bunicul
?i la Urgen?? am sunat,
Ei au trimis, pragmatici, dricul,
Fi’ndc? Salvarea s-a stricat!
Chitul Grigore – ————————————————————————-
64. Salvarea so?ului infidel

Se pare c? era un domn,
care vorbea noaptea prin somn,
soa?a l-ar fi descoperit,
de n-ar fi fost ?i bâlbâit.
Elena Malec – ————————————————————————-
65. Celor de la Salvare, care vin în func?ie de vârsta pacientului

Am sunat dup-o salvare!
Vârsta, spune-mi, dac? vrei!
75…r?spunde mo?ul,
Pentru tine…33!
Tincu?a Horonceanu Bernevic –
————————————————————————-
66. Metastaz?

Sistemul sanitar
E f?r? de sc?pare,
Nu are nici m?car
O singur? salvare.
Alin Pavel –
————————————————————————-
67. Consumul excesiv…

Tu îi crezi chiar pe cuvânt
De-?i promit marea cu sarea,
Pe a doua, din p?mânt,
?i-o dau ?i-?i trimit…Salvarea.
Iulian Cimpoe?u – ————————————————————————-
68. Salvarea sindicatului

În ?ara cea în criz? de-atâta ghiftuire,
Ve?nice petreceri, amoruri în ne?tire,
Parlamentarul care pune în ciorb? sarea,
Ne aduce acas? doar musai cu salvarea!
Preoteasa Marinela –
————————————————————————-
69. Epitaf

Zace-aici, cu-nso?itorul,
?oferi?a de Salvare,
C?-ntr-o curb?,-n graba mare,
Confundase schimb?torul…
Gârda Petru Ioan -
————————————————————————-
70. Opera?iune de salvare semi e?uat?

Când s-a declan?at supliciu’,
În incendiul din motel,
Pompierul de serviciu
S-a sc?pat întâi pe el!
Florin Rotaru –

 
 
71. colacul de salvare in mare

Barca ta s-a scufundat,
Sa inoti nu stii se pare,
Ai nevoie imediat,
De colacul de salvare.
Chimigeru Iulian Marian 
————————————————————————-
72. salvarea vecinului holtei

actuala lui so?ie
l-a salvat de burl?cie,
dar de sub papuc, se pare,
nu mai e nicio sc?pare!
Nu?a Cr?ciun –
————————————————————————-
73. Servicii medicale impecabile

De la Ana la Caiafa,
Cu salvarea ei te poart?
?i, ca s?-?i ascund? gafa,
Joac? tot… pe-o mân? moart?.
?tefan Victoria –
————————————————————————-
74. Dispensar în suferin??

Dup? decenii de calvare
De la avans pân-la chenzin?,
Avem o singur? „salvare"
?i aia-n pan? de benzin?.
Dobreanu Grigore Marian –
————————————————————————-
75. Salvarea

La cotitura mare agitatie
Audi lovit, din acceleratie,
Sa vina salvarea! Unde s-a dus?
E peste Audi cu rotile-n sus 1
Moldovan Viorel Sorin – ————————————————————————-
76. Salvarea

Când vine frigul pe la u?i
Iar pe-aragaz ?i-nghea?? Kukta
Salvarea vine de la ru?i…
Dar numai s? le pupi conducta.

 
Sorin Olariu
 
 
77. Bocciomeala

Taie ?ia prin spitale
?i mai ?i la guvernare
V?d o singur? sc?pare
Ne blind?m între picioare
St?nic? Ilie Viorel – ————————————————————————-
78. Rapiditate

Echipa mea de pe Salvare
E cea mai iute pe p?mânt.
Extrem de prompt, dup? chemare,
Se-arat?. Dumnezeul sfânt.
Florian Abel – ————————————————————————-
79. Salv?ri pentru salvare

Parlamentarii ne-au promis salvarea,
La fel ?i Ministerul de Finan?e,
?i ne uime?te, iat?, confirmarea:
Pe str?zi sunt tot mai multe ambulan?e.
Lauren?iu Ghi?? – ————————————————————————-
81. Salvarea în c?snicie

Dovedit e c-o nevast?,
uneori e o n?past?,
dar un lucru poate-ajut?,
scapi u?or când este mut?.
Elena Malec –
————————————————————————-
82. Cum ne-o fi bafta!

Românii mei scruteaz? zarea
Când le pocne?te un ventricul:
Dac? e alb?, e Salvarea,
Dac? e negru, este dricul.
Lauren?iu Ghi?? – ————————————————————————-
83. "Salvarea" – defini?ie

Taxi, cu girofar în fa??,
Ce car? medici, asisten?i,
Cartofi ?i varz? – de la pia??,
?i, uneori, chiar pacien?i!
Ioan Jorz – ————————————————————————-
84. 112

Alo, vreau o salvare în blocul de la mol,
Bunicului îi curge petrol mereu din sond?…
Auzi duduie proast?, m? enervezi, parol,
E?ti foarte nesim?it?, de unde ?tii c?-s blond??
Alin Pavel -
————————————————————————-
85. Medicul care te salveaz?

Când se bazeaz? pe ?tiin??,
Doar î?i alin-o suferin??,
Dar dac? este un netot,
De suferin?e scapi… de tot!
Rodean ?tefan-Cornel –
————————————————————————-
86. Unui traduc?tor certat cu cuvântul „mântuire"

Cuvântu-i tare potrivit,
Zici tu, stârnind rumoarea:
„Te bucuri ast?zi c-a venit
În casa ta salvarea" ?!!!

 
Florin Caragiu
 
 
87. Secretara

La concurs, "înainteaz?",
De?i nu ?tia prea bine,
Decolteu-i lumineaz?
Salvarea de unde vine.
Iulian Cimpoe?u –
————————————————————————-
88. Unui poet ame?it

Un poet de zor striga
Draga mea nu vin acas?
Ea zâmbi strigând a?a
Nu veni c? e?ti sub mas?
Florian Sili?teanu –

————————————————————————-
89. Co?mar

Cum zburdam noi doi în pat,
Intr? so?ul cu toporul,
Dar, la timp am fost salvat…
C-a sunat de?tept?torul.
Atropa Belladona –
————————————————————————-
90. Salvarea mea

De SIDA nu mi-e team?, nu-s atent
?i-nfrunt senin pericolele toate,
?tiind c? „se salveaz? cine poate",
Dar ?i acela care-i… impotent.
Rodean ?tefan-Cornel – ————————————————————————-
92. Omul str?zii la o înmormântare

De-atâta foame ?i alerg?tur?
Avea paloare ?i-o c?ut?tur?
De om ajuns în prag de disperare…
?i-atunci primi colacul… de salvare.
Rodean ?tefan Cornel – ————————————————————————-
93. Infertilitate

M-a-ntrebat, cu disperare:
-Cum nu v?d, la orizont
Alt? ?ans? de salvare,
S? încerc la Salvamont?
Atropa Belladona - 
————————————————————————-
94. Respect

Pentru acei de la Salvare
Am un respect f?r? hotar,
C?ci umanismul lor e mare.
Cât sumele din buzunar.
Florian Abel – ————————————————————————-
95. rec?s?torit, dup? mul?i ani, cu o femeie mai tân?r?

fiind avar, a strâns averi o via??,
c?ci a fugit mereu de s?r?cie…
?i-n mod miraculos a doua soa??,
cu vremea, l-a „salvat" de l?comie!
Nu?a Cr?ciun ————————————————————————-
96. Primul pas

Cand omul nu se simte bine,
Sa chemi Salvarea-i primul pas
Spre-a sti ca ajutorul vine
La vreme. Pentru parastas.
Florian Abel –
————————————————————————-
97. Ambulan?a

Un mijloc de transport, în care
Chiar sim?i c?, uneori, plute?ti
Cu asistenta din dotare…
?i asta f?r? s? iube?ti!
Ioan Jorz –
————————————————————————-
————————————————————————-
99. Ciclicitate

La cum se arat? vremea
Pare-se c-o facem lat?
Singura salvare pare
’89 înc?-o dat?
St?nic? Ilie Viorel –
————————————————————————-