Prezentarea câ? tig ?torilor celei de-a doua edi?ii a Concursului de debut literar UniCredit

POEZIE: Gabriela Toma, Cântecul geam?nului
„M-am n?scut într-o noapte de iarn?, pe 27 februarie 1981. Am absolvit Facultatea de Litere (cu teza „Dou? ipostaze ale e?ecului în procesul lecturii”, prof. Simona Antonescu) ?i Masterul în Teoria Literaturii la Universitatea din Bucure?ti („ Ecranizarea – un mod de relectur?” prof. Matei C?linescu). În 2003 am ob?inut o burs? Erasmus la Royal School of Library and Information Science în Danemarca. În 2007 am publicat  primele poeme în român? ?i spaniol? în „Noul Horizont – Cofa de vigia. Suplemento cultural de creatión artística y vigilancia tecnologica” ?i am participat la Atelierul de crea?ie „Poezie în via??” coordonat de poeta Nina Vasile. Am mai publicat în revistele Tomis din Constan?a ?i Le Fram din Belgia (poeme traduse de Constantin Ab?lu?? ?i Carl Norac). Am citit poeme în cadrul Cenaclului Euridice condus de Marin Mincu.
 
Volumul de fa?? pune binecunoscuta întrebare antropologic?: cine este cel?lalt, geam?nul, cel care ne poart?, cel care ne influen?eaz?, vecinul, tat?l t?cut sau mama absent?. În interiorul cuvintelor, simbolurilor, t?cerilor ?i distan?elor noastre ?i ale celorlal?i construim propriul spa?iu. Punerea întreb?rii apare într-o singur?tate care te îndeamn? la descifrarea figurilor, a semnelor mozaicului, a „urmelor” l?sate de cel?lalt în spa?iul locuit. Unele poeme sunt str?b?tute de sentimentul nostalgiei asemenea fotografiilor alb-negru, de imagini translucide, de la încremenire la ruptur? ?i tensiune în cotidian. Iat? developat? în fa?a noastr? existen?a unui personaj ap?rut ?i ?inut în planul secund al privirii.“
PROZ? SCURT?: Carmen Dominte, Soarele r?sare din televizor
Carmen Dominte s-a n?scut pe 6 iunie 1972. A absolvit în 1995 Facultatea de Litere, din cadrul Universit??ii Bucure?ti, Specializarea Român?–Englez?, iar în 1996 un Master Teoria Literaturii, tot la Universitatea Bucure?ti. În prezent î?i d? doctoratul în Teoria Literaturii la aceea?i universitate. Din 2000 este asistent universitar la Departamentul de Limb? Englez? al Universit??ii Hyperion Bucure?ti.      
„Titlul pe care l-am ales poate fi în?eles în dou? moduri: pe de o parte, televizorul nu este decât aparatul pe care îl deschidem imediat ce ne trezim ?i intr?m în lumea de acolo f?r? s? ne mai pese de lumea care curge în jurul nostru; iar pe de alt? parte, televizorul poate deveni un spa?iu al imaginarului în care orice este posibil. Mie mi-a pl?cut mai mult varianta a doua. În acela?i timp tot televizorul reu?e?te s? fac? leg?tura între realitatea noastr? ?i realitatea imaginat? de noi, cu alte cuvinte, a? putea foarte u?or s? mor (îns? doar ca personaj) în lumea din televizor astazi, iar mâine s? m? trezesc ca ?i cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Toate personajele sunt libere s? fac? ce vor, s? p?r?seasc? spa?iul limitat al textului ?i s? p?trund? într-o realitate str?in? ?i neobi?nuit?, c?reia i se pot adapta sau nu, întocmai ca ?i personajele lui Woody Allen în filmul The Purple Rose From Cairo, sau ca personajul feminim din REM al lui Mircea C?rt?rescu. În ultim? instan??, televizorul poate r?mâne doar un pretext pentru a putea prezenta realialitatea noastr? nu a?a cum este, ci a?a cum ni se pare, cum am vedea-o dac? am avea ochii închi?i, sau un simbol al unui univers în care noi ne uit?m la noi ?i nu ne recunoa?tem. Tot ce ne imagin?m, indiferent cât de absurd ar fi,  poate deveni adev?rat, iar cum lumile se confund? u?or, nu ar fi de mirare ca în diminea?a urm?toare s? vedem soarele ap?rând de dup? ecranul televizorului.“
 
ROMAN: Dorin Cozan, Apocalipsa dup? Vaslui
„Dorin Cozan s-a n?scut în Cotnari, a absolvit Facultatea de Filosofie la Ia?i, iar în prezent este profesor în Vaslui. A publicat poezie ?i proz? în diverse reviste, dintre care amintim Convorbiri literare, Feed-Back, Oglinda literar?, Timpul, Adev?rul literar de Vaslui, Tomis ?.a. Public?, de asemenea, ?i pe internet, pe site-urile de literatur?. 
Apocalipsa dup? Vaslui este rodul unei obsesii. Scris? în aproximativ 6 s?pt?mâni, ea descrie o lume în care totul este viu, complicat ?i totodat? simplu, într-un cuvânt – fragil. De aici, permanen?a  jocului, importan?a comicului, discre?ia tragicului, ascuns frecvent sub farmecul unui râs de femeie sau într-o mahala de la marginea Bucure?tiului. Dar, mai mult decât acestea, r?mâne pasiunea de a scrie ?i de a tr?i.”