iulie 2009

Povestea porcului

Pierdut mort in plina criza

http://www.bocancul-literar.ro//Forms/CreatieLiterara/DetaliiCreatie.aspx?id=17429

Tara morilor

Oferta de carte

 
Parohia Malov??
Loc. Malov??-Jud. Mehedin?i
Romnia
Tel.0724.99.80.86
E-mail: stanciulescubarda@gmail.com
     
 
Oferta de carte-9
                
                 
                 Cu deosebit respect va facem cunoscut ca parohia noastr? a publicat sau a achizi?ionat o serie de lucr?ri, pe care le are disponibile pentru vnzare.          Ne-ar face pl?cere ca s? binevoi?i ?i Dvs. s? v? num?ra?i printre cei ce se nfrupt? din hrana spiritual? ce-o ofer? aceste lucr?ri.
                 De 18 ani public?m,- cu greut??i pe care numai Dumnezeu le ?tie -, la nivelul unui sat uitat de lume, sute de titluri de c?r?i ?i bro?uri cu con?inut teologic, istoric, literar, pe care le r?spndim n parohia noastr?, n ?ar? ?i n str?in?tate n sistemul ,,cartea prin po?t?, cu convingerea c? prin aceasta facem un act de apostolat pentru Domnul Hristos ?i n acela?i timp slujim cultura ?i neamul romnesc. Nu avem nici o sus?inere dect de la Dumnezeu ?i de la cititorii no?tri. Fiindc? am publicat lucr?ri pe n?elesul dumnealor  ?i care au r?spuns c?ut?rilor  spirituale ale omului de ast?zi, am putut rezista infla?iei, concuren?ei ?i r?ut??ii  multora, care au c?utat s? ne pun? piedici.
                  V? rug?m ?i pe Dvs., dac? sim?i?i ?i tr?i?i cre?tine?te ?i romne?te, s? ne ajuta?i n aceast? nobil? lucrare. Ajutorul Dvs. poate mbr?ca forme diverse. V? cerem ng?duin?a s? v? suger?m cteva:
1.     -s? ne comanda?i din lucr?rile disponibile pentru nevoile Dvs.;
2.     -s? ne comanda?i lucr?ri, pe care s? ncerca?i s? le r?spndi?i Dvs. n?iv? n cercul Dvs. de cunoscu?i ?i prieteni;
3.     -s? recomanda?i  rudelor, cunoscu?ilor ?i prietenilor dvs. lucr?rile noastre ?i poate se vor g?si printre dn?ii oameni interesa?i s? le comande;
4.     – s? ne trimite?i ct mai multe adrese de e-mail, pentru a trimite noi ofertele pentru c?r?ile ce le avem disponibile acum ?i n viitor;
5.     – alte forme de ajutor, pe care le considera?i potrivite.
         n cazul n care mesajul nostru nu v? intereseaz? sau v? deranjeaz?, va rug?m s? ne scuza?i, eventual s? ne da?i un semn ca s? ?tergem pentru totdeauna adresa Dvs. din eviden?ele noastre.
                     A?adar, avem disponibile urm?toarele lucr?ri:
 
                 
                 
 
 
1.     Pr. D. B?la?a, Dacii de-a lungul mileniilor, Brda, Editura ,,Cuget Romnesc, 2009, 286 pag., format A5, h?rtie offset, copert? policrom?,  12 lei. Parcurgnd c?r?ile P?rintelui Dumitru B?la?a dedicate istoriei dacilor, sesizezi cu u?urin?? c? sunt scrise de un mare patriot ?i de?in ele nsele o mare doz? de patriotism, care te cople?e?te. Datorit? c?r?ilor P?rintelui Dumitru B?la?a, dacii ?i reg?sesc vadul n istorie, n ciuda celor ce-au f?cut tot ce le-a stat n putin?? s?-i fac? s? dispar? de pe scena ei. P?rintele Dumitru B?la?a este un nving?tor, fiindc? a plecat dintre noi cu  convingerea c? a f?cut ceea ce trebuia s? fac? n calitate de romn, de cre?tin ?i de preot. Chiar dac? unele dintre tezele ?i ipotezele pe care le propune vor fi contestate, poate infirmate, despre autor se va vorbi mult de aici nainte, c?r?ile sale vor fi tip?rite ?i retip?rite, cititorii vor g?si n ele mereu prospe?imea informa?iilor documentate, iar dacii vor reveni mereu n con?tiin?a acestora ?i datorit? istoricului Dumitru B?la?a.
 
2.     M?rturisirea de credin?? literar?, vol.II, Bucure?ti, Editura ,,Carpathia Press, 2008, 224 pag, format A5, hrtie offset, copert? policrom?, 10 lei. Cartea cuprinde m?rturiile a zeci de scriitori romni din ?ar? ?i din str?in?tate privind nceputurile ?i evolu?ia lor ntr-ale scrisului. Sunt pagini cu cert? valoare de  istorie literar?, dar ?i pagini de suflet ?i sim?ire romneasc?. Cartea este ini?iat? ?i coordonat? de c?tre regretatul Dr. Arthur Silvestri.
 
3.     Balade din Transilvania, Brda, Editura ,,Cuget Romnesc, 2008, 300 pag., format A5, hrtie offset, copert? policrom?, 12 lei. Antologia con?ine peste 200 balade culese n ultimele decenii de c?tre folcloristul clujean Pavel R?tundeanu Ferghete. mtr-o vreme n care manelele ?i muzica discotecilor ne sufoc?, Pavel R?tundeanu-Ferghete ne invit? s? ne ntoarcem la izvoarele crea?iei artistice a poporului romn, s? scoatem din adncurile spiritualit??ii romne?ti  filonul de aur al cntecului epic, prin care str?mo?ii no?tri au cntat faptele lor de vitejie, au fixat scene de via?? de un realism impresionant, ?i-au descris bucuriile, necazurile, durerile, aspira?iile ?i faptele  pe care le-au socotit demne de a r?mne n istoria neamului.
 
4.     Pr. Al. St?nciulescu-Brda, Scrisoare pastoral?, vol.III, Brda, Editura ,,Cuget Romnesc, 2008, 430 pag. ?i numeroase plan?e color, format A5, hrtie offeset, copert? policrom?, 20 lei. Volumul reune?te  numerele 80-120 din ,,Scrisoare pastoral?, publica?ia Parohiei Malov??. n el se g?sesc numeroase articole care privesc aspecte din realitatea local?, dar ?i  din cea na?ional? ?i interna?ional?,  pagini de suflet, de   sim?ire ?i tr?ire romneasc? ?i cre?tineasc?.
 
5.     A. Silvestri, Frumuse?ea lumii cuoscute, Buc., Editura ,,Carpathia Press, 2009, 56 pag., hrtie cretat?, numeroase gravuri, copert? color, bro?at?, 5 lei). Cartea cuprinde 50 eseuri, nsemn?ri ?i schi?e ale regretatului c?rturar  Artur Silvestri, scrise n ultimele 50 zile ale vie?ii sale, din momentul cnd i s-a stabilit diagnosticul ?i pn? n ziua cnd ?i-a dat duhul. Citind aceste pagini te convingi de frumuse?ea vie?ii, a naturii, a prieteniei, a valorilor morale ?i estetice fundamentale, pe care autorul le vedea cu ochii celui care ?i ia r?mas bun n fiecare zi de la lume ?i de la via??. Este o n?l??toare pledoarie pentru via??!
 
6.     Pr. Prof. Dr. Al. St?nciulescu-Brda ?i Cristian St?nciulescu-Brda, Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodox? Romn?(1874-2004), vol. III(format A5, 930 pag., copert? policrom?, carton lucios, 40 lei). Acest volum prelucreaz? dup? normele stabilite de Academia Romn? pentru lucr?rile bibliografice aprox. 13.000 articole, studii, documente, manuscrise, recenzii, reportaje, nsemn?ri cu caracter istoric privind Istoria Bisericii Ortodoxe Romne ?i Istoria Romniei, publicate timp de 130 de ani n principala revist? a Bisericii Ortodoxe Romne de cei mai renumi?i istorici romni. Cartea este un adev?rat tezaur pentru tot iubitorul de istorie romneasc?, fie c? este cercet?tor, fie profesor, doctorand, student, preot sau laic. Avnd n vedere c? cele mai importante materiale sunt nso?ite ?i de cte un rezumat telegrafic, care-l face accesibil ?i omului de rnd, cititorului dornic s? cunoasc? mai multe despre trecutul neamului s?u, cartea este pe ct de util?, pe att de necesar?.
 
7.     Grigore Maerean, Chem?ri la Domnul, vol.VII(format A5, 206 pag., coperta policrom?, hrtie offset, 12 lei). P?rintele Grigore Maerean vie?uia pn? de curnd la Mn?stirea Lainici din jud. Gorj.  Pn? n urm? cu c?iva ani nu publicase nici o carte. Scrisese ns? mai multe, le copiase n singur?tatea chiliei sale ?i le d?ruise apoi celor ce socotea dnsul c? le sunt de folos. Tiparul a nceput s?-l fascineze nc? de la apari?ia primului volum. A adunat cum a putut ceea ce risipise prin vreme ?i iat? ca azi ofer? cititorului cel de-al ?aselea volum tip?rit ?i nc? tot pe attea ?i a?teapt? rndul la tipar. P?rintele Grigore Maerean abordeaz? un stil de predic? mai pu?in uzitat n ultimii ani. Este stilul de predic? al lui Ioan Botez?torul, stilul de predic? folosit de majoritatea profe?ilor Vechiului Testament. Din predica lui Ioan Botez?torul cunoa?tem doar cteva fragmente din Noul Testament, dar acestea sunt suficiente, ca s? ne uimeasc? prin franche?ea, curajul ?i for?a cu care sunt rostite. Acela?i lucru se petrece ?i cu predica p?rintelui Grigore Maerean. Predicile lui nu sunt f?cute spre a  fi scrise, ci vorbite. De fapt, aceasta se va surprinde din nsu?i con?inutul lor. Se adreseaz? direct  interlocutorului, f?r? menajamente, f?r?  ocoli?uri diplomatice, f?r? teama c? l-ar putea sup?ra. Este con?tient c? are o misiune sacr?, aceea de a lupta contra r?ului moral din lume ?i pentru acesta nu se sfie?te s? ia securea ?i s? taie p?catul de la r?d?cin?. Predica p?rintelui Grigore Maerean necesit? nu numai  cunoa?terea realit??ilor lumii contemporane sub aspect religios-moral, ci ?i o ndelungat? experien?a de via?? personal?. Acestea se coroboreaz? armonios cu o credin?? puternic? ?i cu o bun? cunoa?tere a psihologiei umane, att individuale, ct ?i colective. ntrebarea fireasc? ce se poate pune este aceea dac? poate fi actual un asemenea gen de predici. Ca preot, cu o experien?? de predicator de peste treizeci de ani, consider c? este foarte necesar?. Aceast? convingere se bazeaz? ?i pe faptul c? primele cinci volume ale p?rintelui Grigore Maerean s-au bucurat de un succes surprinz?tor la cititori. Tirajele au fost repede epuizate ?i, ceea ce consider mai  important, este faptul c? fragmente din aceste volume au fost preluate de c?tre numeroase reviste ?i chiar ziare din ?ar? ?i str?in?tate ?i oferite ca hran? spiritual? cititorilor lor. Tocmai aceasta ne determin? s? scoatem ?i prezentul volum, convin?i fiind c? el va contribui din plin la asanarea religios – moral? a societ??ii romne?ti contemporane, va contribui la nt?rirea credin?ei cre?tine ortodoxe. Primim ?i nscrieri pentru primele ?ase volume, n vederea unei apropiate reedit?ri, ct ?i pentru vol. VIII-X, care sunt n curs de apari?ie.
 
8.     Alexandru Nemoianu, Fragmente din vremea persecu?iilor(format A5, Ed. Carpathia Press, 80 pag., copert? policolor , 6 lei ). Autorul este renumit n ?ar? ?i str?in?tate prin studiile sale din domeniul istoriei, arheologiei, filozofiei culturii, publicisticii, ct ?i prin crea?iile literare. Cartea de fa?? con?ine un grupaj de articole de maxim? actualitate. Ea este, a?a cum spune regretatul Dr. Artur Silvestri ,,un impresionat document de atitudine cre?tin?, ncuviin?at? ntr-o manier? aproape ,,martiric? ?i unul din rarele exemple de ac?iune intelectual? lucid? ntr-o epoc? de incalculabil? depravare social?. Rostul ei se va vedea acum ?i va r?mne ?i n viitor un reper ce dep??e?te marginile vremii nedeslu?ite.
 
9.     Alexandru Nemoianu, Ilumin?ri(format A5, Ed. Carpathia Press, 88 pag., copert? policrom?, 6 lei). Un tulbur?tor jurnal ?inut de autor n anii 2007-2008, n care cunoa?tem realit??i din ?ar? ?i din str?in?tate, oameni, fapte ?i ntmpl?ri, dar, mai presus de toate, cunoa?tem un  Om, un c?rturar de elit?, care ncearc?, cu posibilit??ile de care dispune, s? contribuie la nnobilarea ?i nfrumuse?area lumii  prin care c?l?tore?te.
 
10. Adrian Botez,  Ruguri. Romnia sub asediu(format A5, ed. Carpathia Press, 200 pag., copert? policolor, 8 lei). Autorul este contemporan al nostru, om de aleas? cultur?, universitar ?i publicist, care analizeaz? cele mai arz?toare probleme cu care se confrunt? societatea noastr? postrevolu?ionar?. Din fiecare paragraf se desprinde puterea de analiz?, logica impecabil?, stilul inconfundabil. Fiecare capitol este un articol ap?rut n ultimii ani n revistele editate on-line de regretatul Dr. Arthur Silvestri.
 
 
11. Nifon Criveanu, Cuget?ri ?i maxime pentru via??(format A5, 432 pag., copert? policrom?, 20 lei). ntotdeauna mi-au pl?cut maximele ?i cuget?rile. Am parcurs multe lucr?ri de acest gen, mi-am cump?rat astfel de c?r?i de cte ori le-am aflat prin libr?rii, am alc?tuit eu nsumi mai multe culegeri. ?i, totu?i, cartea aceasta alc?tuit? de fostul mitropolit al Olteniei, Nifon Criveanu, mi s-a p?rut a fi altceva dect cele ce am ntlnit. Am citit-o cu mul?i ani n urm?, dar nu m-am putut desp?r?i de amintirea ei. Multe cuget?ri din ea mi-au r?mas n memorie ?i le-am citat cu pl?cere ori de cte ori s-a ivit prilejul, ca pe ni?te jaloane orientative pe drumul vie?ii. M-am ntrebat chiar de unde vine acest interes, aceast? ata?are de cartea ierarhului oltean. Cred c? am g?sit pn? la urm? r?spunsul: este alc?tuit? de un om cu mult? ?tiin?? de carte, care ?i-a selectat cu grij? lecturile, convins  fiind de efemeritatea vie?ii p?mnte?ti ?i de importan?a fiec?rei clipe ce ne este dat?; este alc?tuit? de un om cu un bogat fond de cultur? teologic?, care a filtrat cu grij? orice citat ce l-a nscris n agenda sa de lucru; este alc?tuit? de un om, care a vrut ca prin aceast? carte s? fac? o lucrare de apostolat n lume, o prelungire a misiunii sale pastoral-misionare. Am socotit ca o datorie de con?tiin?? reeditarea acestei lucr?ri. Ea este n primul rnd ziditoare ?i de suflet ?i abia n al doilea rnd delecteaz? mintea. Fiecare capitol al c?r?ii este ca o mic? ?edin?? sinodal?, n care ?i spune fiecare participant p?rerea despre tema dat?, dorind s? fie ct mai conving?tor. Unii autori cita?i sunt din literatura patristic? veche ?i nou?; al?ii sunt din cultura romn? ?i universal?. ntlnim uneori chiar nume necunoscute nou?, genera?iilor de azi. Autorii respectivi erau publici?ti de renume la nceputul veacului trecut.  Cred c? mitropolitul Nifon Criveanu a urm?rit n primul rnd nc?rc?tura ideatic?, frumuse?ea cuget?rii ?i doar n ultimul rnd a fost interesat de numele autorului. El a socotit, f?r? ndoial?, c? ace?ti smburi de n?elepciune sunt pic?turi de cugetare divin? risipite pe p?mnt ?i tocmai   de aceea pentru el a contat mai pu?in dac? acele cuget?ri au r?s?rit pe drum, pe teren pietros, n m?r?cini sau n p?mnt bun. Important a fost pentru el c? sunt de origine divin? ?i trebuie adunate cu grij?, f?cute snop ?i oferite cititorului ca hran?, ca medicament, ca izvor de fericire spiritual?.
 
12. Artur Silvestri, Modelul omului mare(format A5, 112 pag., copert? policrom?, 7 lei). Cartea este tip?rit? de Editura Carpathia Press ?i cuprinde convorbiri ?i coresponden?? ntre regreta?ii  Dr. Artur Silvestri ?i Mitrop. Antonie Pl?m?deal?. Sunt abordate cele mai diverse teme de maxim? actualitate, pe care cei doi le dezbat cum numai ei puteau s? o fac?. Lectura ei este un exerci?iu intelectual ?i spiritual de nalt nivel calitativ.
 
13.  Cuvinte pentru urma?i, vol.II(format A5, 216 pag., copert? policrom?, 10 lei). Cartea este tip?rit? la Editura Carpathia Press ?i este conceput? ?i ngrijit? de regretatul Dr. Artur Silvestri. Cuprinde  m?rturiile a zeci de oameni de cultur?  din ?ar? ?i str?in?tate, dintre care mul?i foarte cunoscu?i ?i unanim aprecia?i, cu privire la crezul lor literar, artistic, la propriile opere ori ale altora. Cartea reu?e?te s? contureze chipul Omului Romn dintotdeauna ?i de peste tot, cu n?l??rile ?i  poticnirile sale, cu idealurile ?i decep?iile sale n contextul unei  lumi tot mai secularizate.
 
14. Pr. D. B?la?a, Marele atentat al Apusului papal mpotriva independen?ei daco-romnilor(format A5, 192 pag., copert? policrom?, 8 lei). P?rintele Dumitru B?la?a se dovede?te a fi, – ?i n cazul de fa??-, ca preot ?i istoric, un b?trn al na?iei sale. Repune n discu?ie evenimente istorice, documenteaz? fiecare afirma?ie, ne prezint? lucruri, pe care le consideram arhicunoscute, ori altele mai pu?in cunoscute ?i ne face s? c?dem pe gnduri. Ne d? sfaturi cu discre?ie, dar mai degrab? ne ajut? s? ajungem la concluzii. Nu ndeamn? la ur? ?i ?ovinism, ci doar la cump?tare, pruden?? ?i obiectivitate. Papalitatea pentru el este elementul-cheie, care a condus din umbr? multe dintre evenimentele ce au adus atta suferin?? str?mo?ilor ?i mo?ilor no?tri, care au provocat ur? ?i r?zboaie ntre popoare. Neamurile au fost adev?ra?i pioni de ?ah, pe care papa i-a folosit ca s?-?i ating? scopurile, s?-?i ntind? st?pnirea. Dac? ast?zi at?ia consider? leg?turile ce se ?es vizibil ntre lumea ortodox? ?i cea romano-catolic? drept o binecuvntare, un dar al papalit??ii, p?rintele B?la?a ne ndeamn? la pruden?? ?i la mult?, mult? aten?ie. Calul troian prezint? multe surprize ?i de aceea e bine s? fim suficient de maturi n abordarea evenimentelor. P?rintele B?la?a ne nva??, pur ?i simplu, s? cunoa?tem ?i altfel istoria dect am nv??at-o n ?coal?.
 
15. Coloana Infinitului, vol.I(format A5, 288 pag., copert? policrom?, 12  lei). Cartea este realizat? de Pr. Al. St?nciulescu-Brda ?i cuprinde aproape 2500 de maxime ?i cuget?ri selectate din  operele cele mai reprezentative ale culturii romne dintru nceputuri pn? la 1848. Volumul al II-lea se afl? la tipar ?i cuprinde perioada 1848-1918, iar volumul III, aflat n faz? de finisare, va cuprinde perioada 1918-1948. Cuget?rile sunt grupate pe teme ?i probleme. Fiecare volum este nso?it de indici tematici ?i de autori. Deocamdat?, avem mul?umirea sufleteasc?, pe de o parte, pentru c? am deschis un ?antier, care nu se va termina niciodat?, fiindc? nici poporul romn nu va disp?rea de pe scena istoriei ?i mereu va avea gnditori ?i oameni de condei, iar pe de  alt? parte, pentru c? am adunat din vechile opere romne?ti acei smburi sapien?iali att de necesari zidirii suflete?ti ?i coordon?rii ?inutei morale a omului dintotdeauna. Dac? aceast? lucrare va fi de folos cititorilor no?tri pentru n?l?area lor spiritual?, idealul nostru nseamn? c? va fi atins ?i misiunea de propoveduitori ai cuvntului  n?elept mplinit?.
 
16. Al cincilea patriarh(format A5, 96 pag., coperta policroma, 6 lei). Volumul este realizat de Dr. Artur Silvestri si cuprinde zeci de articole cu caracter memorial, semnate de diferite personalit??i din ?ar? ?i str?in?tate din domeniul bisericesc, cultural, politic, social etc. referitoare la fostul patriarh al Bisericii Ortodoxe Romne, Teoctist. Aflam lucruri deosebit de interesante, care privesc nu numai viata si personalitatea unui om, ci si aspecte ilustrative, uneori de referin??, ale istoriei ?i vie?ii societ??ii noastre din diferite momente. Este o carte tentant?, o carte de literatura memorialista, n care ne reg?sim epoca, semenii ?i, de ce nu, pe noi n?ine.
 
17. Patriarhul Ardelean(format A5, 160 pag., coperta policroma, 8 lei). Lucrarea este realizata de Dr. Artur Silvestri. Cuprinde zeci de studii, eseuri ?i evoc?ri despre scriitorul ?i omul de cultur? Raoul Sorban. Ca ?i n cadrul lucr?rii  Al cincilea patriarh, prezentat? mai sus, materialele cuprinse n carte vorbesc n primul rnd despre o mare personalitate, dar, n realitate, vorbesc despre o epoca istoric? prin care a trecut ?i trece societatea romneasc?. Este o lucrare de literatura memorialistic? ?i mai mult dect aceasta.
 
18. Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodox? Romn?(1874-2004), vol. II( format A5, 706 pag., 25 lei). Revista ,,Biserica Ortodox? Romn? este una dintre cele mai vechi publica?ii romne?ti, cu apari?ie nentrerupt?. n ea au publicat o bun? parte din personalit??ile vie?ii biserice?ti ?i culturale din sec. XIX-XXI, nsumnd peste 22.000 unit??i bibliografice(studii, articole, recenzii, reportaje etc.). Lucrarea prezentat? aici este o lucrare de pionierat, fiindc? este pentru prima dat? cnd o revist? bisericeasc? de maxim? importan?? este bibliografiat? pe o perioada att de ndelungat? de 130 ani.  Cartea este un adev?rat tezaur de informa?ie bibliografic? ?i un excelent instrument de studiu. A fost realizat? n trei volume. Volumul I a ap?rut anul trecut ?i s-a epuizat. Acela cuprindea materialele privitoare la bazele cre?tinismului( Sf. Scriptur? n general, Vechiul Testament, Noul Testament, Arheologie Biblic?),  str?daniile Sfin?ilor P?rin?i ?i teologi de a le n?elege ?i aprofunda(Dogmatica, Morala, Filozofia cre?tin?),ct ?i mijloacele ?i strategiile prin care cre?tinismul s-a putut r?spndi n lume(Liturgic?, Drept canonic, Omiletic?, Catehetic?, Pastoral?, Pedagogie cre?tin? ?i Muzic?). Volumul II ?i propune s? prezinte cre?tinismul n special ?i religia n general ca fenomen istoric ce s-a dezvoltat de-a lungul veacurilor n contextul unor realit??i culturale, sociale ?i politice(Istoria Bisericii Universale, Ecumenismul, Bizantinologia, Patrologia, Istoria Religiilor, Etnografia ?i Folclorul). Volumul al treilea este gata de tipar. n cele peste 930 pagini ale sale, cuprinde peste 13.000 unit??i bibliografice referitoare la dezvoltarea cre?tinismului la poporul roman(Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, Istoria Romniei). Lucrarea e realizat? de Pr. Al. St?nciulescu-Brda ?i Cristian St?nciulescu-Brda. Preciz?m c? primim nu numai comenzi pentru volumele II ?i III, ci ?i nscrieri pentru vol. I, care  va fi reeditat anul viitor.
 
19.              Pr. Al. St?nciulescu-Brda, De la daci la Me?terul Manole         (format A5, 20 pag., coperta policroma, hrtie offset, 2 lei). Lucrarea a constituit ini?ial comunicare la un congres interna?ional. Analizeaz? comparativ conceptul de jertf? n religia dac? ?i folclorul romnesc.
 
20.               Bucate de post(424 pagini format A-5, cteva sute de re?ete, coperta policrom? plastifiat?,  12 lei). Cte un exemplar din acest volum a fost  donat fiec?rei familii din parohie, ct ?i celor din afara parohiei, care ne-au dat o mn? de ajutor pn? acum.
            
           Acestea sunt, deocamdat?, cele disponibile. n viitorul apropiat, cu acordul Dvs., v? vom comunica noile apari?ii.
            S?n?tate, pace ?i bucurii s? v? dea Dumnezeu!          
                                       Pr. Prof. Dr. Al. St?nciulescu-Brda
 
 
 

Gore

Gore n-are bani n-are masin?
are doar o nevast? frumoas?
cea mai frumoasa din trg
?i cinci copii frumo?i ca ?i mama
?i de?tepti ca ?i tata
n total ?apte guri de hr?nit
pentru care munce?te din zori pn?-n sear?
?i din sear? pn?-n zori
singura lui ocupa?ie reprobabil? e s? viseze
c? va avea o ntr-o zi o cas? cu verand? ?i flori
cu televizor in baie
cu masin? n curte
?i gratii mari la poart? prin care s? nu intre nici m?car musca.
Pn? una alta trude?te la vis
?i le arat? prieteneilor ultima lui cas? nou?
?i ultima lui masin?
acestora le curg balele precum melcilor
?i nu uit? s?-l vorbeasca pe Gore de r?u
attea case , attea ma?ini, Gore nvrte cheile
le flutur? ?i rde rsul acela de om bogat, avut f?r? grij?
al dracului ras ,chiar l prinde
ochii amicilor au devenit girofaruri
vestea circul? prin oras matrafoii aud
dar lui nici c?-i pas?
Te pui cu mah?ru`?

haiku

Poeme premiate in concursul saptamanal
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 28 – 1 VI 2008
 
 
Locul I – Sorin Zaha
 
oprire din drum,
spre casa printeasc -
macul nflorit
 
 
 
 
Locul II – Valeria Tama?
 
crengile de prun
lovind n poarta de lemn -
singurul zgomot…
 
 
 
Locul III – Livia Ciupav
 
o-nmormntare -
n fruntea alaiului
un fluture alb
 
 
Men?iuni – Flavia Muntean
 
la semafor -
peste oameni ?i ma?ini
se las? seara
 
Men?iuni – Corneliu Traian Atanasiu
 
sticliri de stele -
cople?it de chiciur?
prunul povrnit
 
 
Men?iuni – Monica Trif
 
cntec de greier
ascuns n l?cr?mioare -
doar bunicu-n cmp
 
 
 
Etapa 29 – 8 VI 2008
 
 
Locul I – Flavia Muntean
 
din aceast? zi
doar tandre?ea ploii -
restul e risip?
 
 
 
Locul II – Ion Untaru
 
descul? n pia?? -
sub un umbrar p?r?sit
pepene cu pine
 
 
 
 
 
Locul III – Valeria Tama?
 
noapte de mai -
un nebun pe malul m?rii
pescuind stele…
 
 
 
Men?iuni – Valeria Tama?
 
cntnd mpreun?
vioara Stradivarius
?i ciocrlia…
 
 
 
Men?iuni – Corneliu Traian Atanasiu
 
nori oglindi?i n
apa zburlit? de vnt -
fo?net de s?lcii
 
 
 
Etapa 30 – 15 VI 2008
 
 
Locul I – Dan Norea
 
lac plin de stele
cu barca-mi plimb iubita
prin Carul Mare
 
 
Locul II – Sorin Toma Boc
 
vntul respir?
naintea furtunii
numai t?cere
 
 
Locul III – Valeria Tama?
 
cas?-n ruin? -
o ciocrlie cntnd
unei volburi…
 
 
Men?iune – Henriette Berge
 
n poieni?? -
concurnd cu soarele
mii de p?p?dii
 
 
Men?iune – Corneliu Traian Atanasiu
 
raza de aur
pe turla vechiului schit -
doi iezi pe-un mormnt
 
 
Men?iune – Valeria Tama?
 
lipit de geam
n?sucul ?ncului
musca-n sus ?i-n jos…
 
 
 
 
Men?iune – Livia Ciupav
 
toamn? trzie -
pentru cine nflore?ti
trandafirule?
 
 
Men?iune – Sorin Zaha
 
n parfum de crini
coroni?e ?i premii -
din nou vacan??
 
 
 
Etapa 31- 22 VI 2008
 
 
Locul I – Corneliu Traian Atanasiu
 
o banc? goal?
ntre doi mesteceni -
flori de nu-m?-uita
 
 
Locul II – Livia Ciupav
 
sc?ri putrezite -
n lada de zestre
doar moliile
 
 
 
Locul III – Dan Norea
 
un cor de mierle
cnt? o serenad?
bunica surd?
 
 
 
Men?iune – Victoria Chitoveanu
 
fo?net de aripi,
cosa?ul se opre?te -
n cuib, trei ou?
 
 
Men?iune – Valeria Tama?
 
lini?tea nop?ii -
doar bastonul orbului
lovind asfaltul
 
 
 
Etapa 32 – 29 VI 2008
 
 
Locul I – Corneliu Traian Atanasiu
 
b?l?i cu flori de tei
scuturate de ploaie -
doar eu ?i cucul
 
 
 
 
 
Locul II – Ion Untaru
 
ntre ?inele
de cale ferat?
lini?tit melcul
 
 
 
Locul III – Valeria Tama?
 
aerul ncins -
zborul fluturelui
singura boare…
 
 
 
Men?iuni – Dan Norea
 
un om ?i-un munte
stnci netocite de vremi
stau la r?scruce
 
 
 
Men?iuni – Oana Posnaies
 
mijloc de cuptor
n cuibul din strea?in?
trei ou? sparte
 
 
 
 
 
Etapa 33 – 6 VII 2008
 
 
Locul I – Valeria Tama?
 
lotca spart? -
singur prin Ursa Mare
un crap oglind?…
 
 
 
Locul II – Flavia Muntean
 
ploaie de var? –
mi potrivesc pasul
dup? al melcului
 
 
 
Locul III – Livia Ciupav
 
luntrea stricat? -
ast?zi doar valurile
p?r?sesc ??rmul
 
 
 
Locul III – Monica Trif
flaut de bambus -
n desi?ul p?durii
mii de melodii
 
 
 
Men?iune – Cornel Atanasiu
pe ultimul drum -
nici o iot? schimbat? n
cntecul mierlei
 
 
 
Men?iune – Ion Untaru
 
coaja de nuc?
?i cor?bii cu pnze,
plutesc n t?cere
 
 
 
Men?iune – Ion Untaru
el pe trei c?r?ri ;
in urma lui cinele
cu ?apca in gur?
 
 
 
Men?iune – Sorin Toma Boc
trezite din somn -
n cea?a dimine?ii,
smerite piscuri
 
 
 
 
 
 
Etapa 34 – 13 VIII 2008
 
 
Locul I – Corneliu Traian Atanasiu
picuri rari in b?l?i -
de sub stre?ini cei gr?bi?i
?i v?d iar de drum
 
 
 
Locul II – Ion Untaru
 
noaptea n colib?
n fa?a oglinzii,
o lumnare
 
 
Locul II – Livia Ciupav
 
lini?te – numai
vuietul lanurilor
la miezul nop?ii.
 
 
Locul II – Ion R??inaru
luna n zenit -
marea se culc? pe ??rm
lnga o scoic?
 
 
 
 
 
 
Locul III – Valeria Tama?
r?coarea apei -
privind cerbul nsetat
luna se clatin?…
 
 
Men?iuni – Victoria Chitoveanu
 
miraj ?i zbucium,
apa se sparge de stnci -
jos doar un susur
 
 
Men?iuni – Victoria Chitoveanu
cntecul apei
se frnge n c?dere -
strun? cascada
 
 
Men?iuni – Oana Posnaies
singur?tate -
trndu-se agale
un crab pe nisip
 

Adrian Sinca

 
"Mi-e dor"…
 
 
Mi-e dor…de p?rul t?u b?lai
C? ai albit ?i nu-l mai ai.
Mi-e dor…de zmbetu-?i ?trengar
C? azi proteza ?ie-n pahar.
 
Vreau s?-?i v?d ochii nc-o dat?
Dar nu mai pot, ai cataract?.
mi-e dor de vechiul timp, nu-i ?ag?
Cnd ne iubeam, f?r? viagra .
 
mi amintesc…dansai ca o cadn?
Dar ?i-ai pierdut bastonul , acum o s?pt?mn?.
Mi-e dor..de chipul t?u,frumos cel din tablou
Dar mine, mergem drag? s?-?i cump?r?m cavou.

Dimineţile patriei, Dan Sârbu

… patria mea
m-ai n?scut n limba romn?
?i mi-ai dat s? gust din
sarea tulnicului
ascuns n fiecare lacrim?
mi-ai nr?d?cinat
sim?irea
?i m-ai nv??at s? respect stejarul
ce moare n picioare

nu-?i pot da dect ce-am jurat:
sngele meu…!
 

In mine se ascunde un copil

n mine se ascunde un copil
are
pantaloni scur?i
?i e tuns n sc?ri?e
pe fiecare fir de p?r
oprit?
din zbor st? o pas?re…

sunt un copil cu p?rul b?lai,
am pielea
alb?, pe alocuri.
sunt ca un trand?ir alb
dup? o ploaie de var?.
am
genunchii zdreli?i

din?ii mei la?i,
cu desp?r?itur? la mijloc
s? ias? mai u?or rsul
ce cre?te n sufletul meu ca o iarb?.

m-a? ascunde sub ve?minte largi
mi-a? pune pe frunte cteva
riduri
mi-a? albi firele de p?r
n vremurile astea tulburi
mi-a?
dori s? fiu spital pentru p?s?ri.

prive?te, am printre unghii p?mnt
n p?r mi-a nflorit un scaiete
pe care st?, a?ezat gra?ios un
m?c?leandru,
in urma lui, cnd zboara
m? trezesc rznd mnze?te…

n lumea mea am r?mas singur
rnd pe rnd to?i au plecat
uneori chiar imi venea s? plng
dar pe obrajii mei lacrimile
alunecau ncet,ncet,
m? apasau ca o povar?,
apoi, mi intrau n
gur?,
nnecndu-m?…

Doamne, tu m-ai f?cut s? sar peste timp
mbr?cat n aceea?i hain?,
cnd e?ti obosit cobori lnga mine
?i
amandoi ne juc?m ca ?i cum
nu ai fi plecat niciodat?…

s? fiu
urma ta Doamne?
despov?rat de greut??ile lumii
de dincoace ?i de dincolo
?i-ai l?sat un trup
unde s? te ntorci s? te bucuri?

ti-am
spus Doamne s? nu-i mpar?i pe oameni
n buni ?i r?i, n vrednici ?i
nevrednici
nu le da ?ansa de a-?i alege singuri drumul
se vor ntina, se
vor r?taci, i vei pierde
?i-i vei c?uta…

Doamne,printre
attia ngeri ?i tu te sim?i singur
si atunci cobori lng? mine ,
ultima
ta oaie f?cut? pierdut? de turm?
s? m? rogi s? r?mn o ve?nicie,
pentru
Tine copil…

 

Dim memoriile Evei

Din memoriile Evei. Conferin?? de pres?. 9.02.2009  de Atropa Belladona  
 
    
 
 
 
 

« Prev - Next »

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X