Parfum de gutui –
scolar grabit pe str?zi
suna clopotelul…

Parfum de toamn? –
pe ghiozdanul nou, cald?,
lacrima mamei…

Amicitie -
impartind cu pisica

ghiozdanul nou …

Nucile cazand
si râsete de copii -
 
iar clopotelul!

Pe alei frunze,
Mânzul mamei de azi ?colar!-
Cum trece timpul…

Cerul ciorchine
Pe obrajii copilului -
Începe ?coala…

De-ale toamnei _
În lesa bunicilor
?âncii cu ghiozdan

P?pu?i în ghiozdan,
Poarta larg? a ?colii -
Cât? emo?ie!

Bâtrânii castani –
In curtea scolii din nou
Nechezat de mânji.

Clopotelul –
spre scoala la trap
 mânjii cei tineri

B?trânul dasc?l -
În fiecare copil
El, cel de ieri..

 
 
B?trânul dasc?l -
sub priivrea sever?
suflet de copil

trecuta tinere?e -
micul clopo?el
alungând vr?biile

Întorcând file
Mâini curioase de copil -
Primul abecedar

12

Copilul plângând –
Pe-obraji norii cerului
Rev?rsându-se

13
Copilul stângând ,
În lacrimi tot cerul -
Începe ?coala

15.
Feti?a plânge -
Nuielu?a în aer,
liniile strâmbe

16
bulina neagr?-
azi lacrimi de cerneal?
printre linii -

18.

Singure acas?
De ast?zi papu?ile -
Lacrimi amare…

19.

Copilul plângând -
Desp?r?indu-l de mama
por?ile scolii

20.*
ghiozdanul plin -
papu?a-n uniform?
gata de ?coal?

21.*

abecedarul –
manu?a de copil
strângând p?pu?a.

22*

Singur in banc?-
În spatele u?ilor
l?trat de c??el

23

în banca întâi
copil f?r? un dinte –
ochii cât cerul

24
prima zi de ?coal?,
râsete de ?ânci -
septembrie cu ghiozdan

25
pe strada mare
septembrie cu ghiozdan –
Azor acas? …

26
Zâmbetul mamei-
În spatele feti?ei, u?a
Închizându-se

27

Raftul cu p?pu?i –
Codi?e ?i ghiozdane,
În drum spre ?coal?…

28.*

Calm ?i sigur
Glasul înv???toarei -
Nu e ca mama …

Prima lectie –
Abecedarul deschis
ocheade spre fereastra…

F?r? mama-
Pe abecedarul deschis
Prima lacrim?

Septembrie –
Din zori, printre blocuri
Bunici cu ghiozdan

Necuminte
Sticla de cerneal? -
Abecedarul ocean

Sandale de lac –
Ochii bunicii-n lacrimi,
De azi la ?coal? …

vr?bii gure?e –
zburdând prin curtea ?colii
codi?e ?i flori

Poarta ?colii –
Strângând mâna bunicii
Pân? la sânge…

pâpu?a în col? –
azi pentru prima oar?
scriind temele

Scol?ri?a tatei -
Cu ghiozdanul în spate
s?rind coarda…

Cu mica stapana
Azor , abia ?inând pasul –
de azi la scoal?!

Lacrimi pe gene,
Neascult?tor creionul-
?colar, prima zi…

Vr?bii zburând –
De ast?zi curtea scolii
Are noi st?pâni!

Septembrie -
În drumul spre scoal?
Râu de râsete

Clopotelul –
In curtea ?colii,
bâzâit de albine

Pe strada mare
Septembrie cu ghiozdan -
Zvon de clopotel …

Singure acas?
De ast?zi papu?ile -
Lacrimi amare…