E toamn? iar, pe b?nci abecedare
Sub ochii de copii par lumi vr?jite,
În
suflet simt o mare tulburare
Gândind la vremi trecute,
fericite.

El ne-a iubit, în sufletul lui mare
Noi to?i
înv???ceii-am înc?put,
De-atâtea ori pe fruntea lui sudoare
A curs
luând-o iar de la-nceput.

Ne-a fost al?turi pav?z? ?i gând
La ceas
de bucurie ?i r?scruce
Sub ochii lui el ne-a v?zut crescând,

Cu
cinste ?i-a purtat a vie?ii cruce.
Cum r?d?cina î?i hr?ne?te pomul
În to?i
a ?lefuit plin de r?bdare, omul.