De vânzare, soarele!
De vânzare, soarele!
În ?ara asta de nimic
nu v? mira?i c? boga?ii
se înghesuie s?-?i cumpere
lucruri inutile
Soarele!De vânzare soarele!
Copiii mul?i ?i mici ?i ai nim?nui
Vinova?i doar de-a fi rezultatul ovulelor fecundate
Vinova?i c? n-au murit la na?tere reprezint? doar un numar
Prea mul?i copii spun unii prea mul?i copii
S? se procedeze la sterilizarea în mas?
Familiile s?race s? nu mai aib? dreptul s? procreieze
Sa cre?tem câini ?i pisici de ras?, s? facem ad?posturi pentru câinii comunitari,
S?-i l?s?m s? se înmul?easc? natural
Dar copii, o da copiii aceste hidre fl?mânde care au nevoie de mama ?i de tata
De lapte de scutece de biberoane si de grij? ?i de dragoste au devenit un pericol,
ne sufoc? vie?ile
S? li se pun? cap?t!
Doar cei cu bani, cei care pot s?-i r?sfe?e ca ?i Pe câinii ?i pisicile de ras?
Doar aceea s? aib? dreptul.
Doamnele nu vor s? renun?e la po?etele lor Louis Vuitton
La talia de viespe , la frumusetea lor , sa nu-?i rideze chipu
Strângând la piept un copil care plânge
S? l?s?m sa creasca numarul femeilor frumoase care se incal?? de la Prada
Sa fie f?r? num?r femeile de silicon
Numai costume de lux, numai parfumuri Armani pentru arcul guvernamental
Lucrul prost se vede de la distan??
S? poleim prostia, s?-i dam un alt nume,
s-o facem s? miroase frumos
S? ridic?m nepriceperea la rang de lege
Nepricepu?ii ei ,acolo sus, în vârf, s? ne conduc?
Pe drumul pr?p?stios al economiei de pia??
S? mai reducem înc? o dat? pensiile
S? mai mic?or?m salariile celor ce muncesc
Bani mul?i, bani ?i mai mul?i la buget
Prostia nu are limite de pre?.
?i boga?ii plâng, oh ,da ?i bogatii plâng
Î?i pun la?ul de gât, se arunc? de la balcon
Ne?tiind parc? faptul c? via?a e una singur?
?i ca ?i-a fost d?ruit? s? fii mereu doar s?mân?a care se d?ruie?te ?i niciodat? hambarul.

De vânzare , soarele de vânzare !
Privi?i cum duduie motoarele economiei
Cump?r?m ieftim , vindem scump
Bubuie imobiliarele , se înmul?esc miliardarii de carton
Oare de câte faculta?i ai nevoie s? faci asemenea tranzac?ii
Ce min?i str?lucite stau în umbra unor astfel de mân?rii
Câte clase elementare î?i v?d azi absolven?ii cu coroni??
Cum duduie economia
Cum se întinde asfaltul cum gonim pe autostr?zile imaginare construite de americani.
Au venit americanii ,
Au venit ?i americanii ca s? ne mai dea o ?eap?!
De vânzare, soarele de vanzare
Se-nghesuie nebunii s?-l cumpere
Se dau cadou planete, p?mânt pe lun? ,insule pustii
Dumnezeu st? pe pragul cerului ?i se râde
Banii sunt ca ?i gr?untele , buni s? îngra?e porcii economiei cenu?ii.
În fiecare copil Dumnezeu a pus o raz? de soare
Pun pariu c? înc? nu a?i observat cât de tare
Lumineaz? râsul copiilor,
Domnilor goli?i-v? buzunarele poate a?a o s? vede?i
Cum lumineaz? râsul copilului vostru ,
Mai mult decât un diamant cu un miliard de fe?e!
Cât? c?ldur? e în zâmbetul mamei,
Ce m?t?soas? este palma care mângâie
?i cât? ho?ie se ascunde în fiecare din noi
Prin emfaz?, t?cere, prin nep?sare ?i prin minciun?.
S? nu uit?m, noi ceilal?i, suntem întotdeauna cura?i precum Crinul ?i chiar mai liberali.
Soarele !De vânzare soarele!
Se-nghesuie boga?ii s?-l cumpere.
S?racii doar saliveaz?.