Articol publicat in: Cultura


http://www.arsenieboca.ro/

“A fost ?i duhovnicul meu;era un bun me?te?ugar al cuvintelor,,te f?cea din cuvinte”de o în?elepciune covâr?itoare!Dar la baza în?elepciunii sale st?teau,înainte de toate ,faptele:vindeca ?i sufletul ?i trupul,ca medic,ca om ?i ca cel pe care,Dumnezeu la h?r?zit s? fie p?stor de oameni.Unul dintre cei mai vârstnici oameni ai acestor zone,trecut de multi?or de 90 ani,Herban Aron,de la ALUN(a?a se nume?te satul s?u)î?i aminte?te:mergeau la P?rintele. oamenii cu necazuri diverse;cu probleme de s?n?tate,cu copii bolnavi ! Copii bolnavi ,adu?i pe bra?e,îi alinia,f?cea cuvenitele rug?ciuni pe ei, dup? care,se dep?rta la o anumit? distan??,?i îi chema la el:hai vino,vino la mine” ?i copiii …se ridicau ca prin minune ?i se îndreptau spre El.Cei de pe Re?eaua literar?,tr?itori ai acestor meleaguri,?tiu despre cine vorbesc,c? pe aici lumea e mic? ?i oamenii se cunosc între ei!Mai ales c?,, nonagenarul” la aceast? onorabil? vârst?,merge cu noi în excursii ?i particip?, chiar la Cenaclul literar!
Pentru cunosc?tori,oamenii cu o preg?tire solid?(p?rintele arsenie avea studii de medicin?,de psihologie,de arte plastice )cu post ,cu rug?ciune,?i cu har de la Dumnezeu,fac cu adev?rat minuni!
Minuni fac ?i dup? ce dispar fizic,din mijlocul nostru.Indiferent de anotimp,mormântul p?rintelui Arsenie Boca ,este vejnic plin de flori a?ezate în vase scumpe de por?elan ?i din cristal ?i o minune este ?i aceasta!”

Constantin Grecu