Articol publicat in: Cultura, Politica


FABULE

VÂSCUL

Un vâsc puternic, r?muros
De-un verde viu ?i viguros
Stejarului ce-l g?zduia
D?un?zi astfel îi gr?ia:

„Ce scoar?? sur? ?i br?zdat?
Ai dumneata, iubite tat?,
Frunzi?ul iarna ?i se pierde
Pe când al meu e ve?nic verde“.

„Tr?ie?ti din seva mea ?i, iat?,
Ai îndr?zneala s?-mi spui „tat?“,
Ve?mântul t?u e înverzit
C? duci un trai de parazit !“

„Eu parazit? Mata ?tii oare
C? oamenii în s?rb?toare
Se-mbr??i?eaz? to?i, sub mine
Crezând c-aduc noroc ?i bine?“

*
?i noi mai gre?im adeseori
În ierarhizarea de valori.

FABULA LOCULUI
POTRIVIT

S? ne imagin?m c?-ntr-o p?dure
Ce n-a sim?it în via?a ei secure,
Locuitorii-au prins s?-?i rânduiasc?
Via?a într-o form? nefireasc?.
De pild? URSUL, cu nuan?e brune
Se spune c-a primit ca misiune
S? fac?, intensiv , ?colarizare
Cu-n grup de p?s?rele cânt?toare,
Iar IEPURELE, c-a fost uns ?ef mare
Al pe?tilor din iaz ?i din izvoare
VULPOIUL, ?ef cu îngrijirea ierbii
S-aib? furaje ciutele ?i cerbii,
BROASCA ?ESTOAS?-n fiecare vineri
Înva?? s? alerge iepuri tineri
Iar CUCUL cic?-nva?? cum s? fie
Un p?s?roi fidel în c?snicie
C?ci în problema asta, cic? el
S-a dovedit des?vîr?it model.

*
?i-acum vin c-o moral?, e firesc,
C?ci situa?ii de-astea se-ntîlnesc
–De?i nu sunt privite cu pl?cere–
Când un partid ajunge la putere.

RONDELUL COALI?IEI

Papagalii ?i motanii
St?pânesc o Rom ânie
Cu aplomb ?i acribie
C? se mir? ?i Balcanii.

Reunind în cârd??ie
Interesele ?i banii,
Papagalii ?i motanii
St?pânesc o Românie !

De?i fac pe puritanii
Simulând chiar armonie
Simte cel de jos ?i ?tie
Cum se-alung? ?arlatanii,

Papagalii ?i motanii.

RONDEL DE C. V.

Este bine preg?tit?
Ea în plan profesional;
O probeaz? magistral
Dând lucr?ri doar de elit?.

Tot ce-i superficial
?i amatorist, evit?:
Este bine preg?tit?
Ea în plan profesional.

?i un am?nunt banal:,
Nicidecum nu o irit?
Dac? ?eful o invit?
La un „extraconjugal”:

Este bine preg?tit? !