Articol publicat in: Cultura


Premiul Na?ional ” Nicolae Iorga”, acordat anual la Boto?ani unui cercet?tor n domeniul ?tiin?elor umaniste care, prin activitatea sa, a studiat opera ?i personalitatea marelui istoric , va avea, n 2010, o valoare de 4.000 de lei, potrivit unei hot?rri adoptate de Consiliul Local al municipiului Boto?ani.

Premiul, ajuns la a ?aptea edi?ie, va fi decernat n cadrul Zilelor Nicolae Iorga, care vor fi organizate pe 24 ?i 25 noiembrie 2010 .

Premiul “Nicolae Iorga”, acordat de un juriu din care fac parte Andrei Pippidi- pre?edinte, Alexandru Zub, ?erban Papacostea, Dennis Deletant ?i Nicolae-?erban Tana?oca, va fi acordat, n acest an, pentru seria de 10 volume intitulat? “Nicolae Iorga. Studii ?i documente”, ap?rut? la Editura Universit??ii Bucure?ti, n perioada 2001-2010.

Coordonatorii acestei edi?ii sunt prof. univ. Constantin Buc?e ?i prof. dr. Constantin G?ucan, care ?i-au propus prin acest volum readucerea n actualitate a aspectelor, faptelor ?i ideilor, unele chiar mai pu?in cunoscute din via?a ?i opera marelui istoric.

http://www.artspirit.ro/detalii-noutate/1949/Premiul-National-Nicolae-Iorga-+-24-+-25-noiembrie-2010.html