Articol publicat in: Cultura


http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9dEPmsO80BsJ:www.cimec.ro/ istorie / unire /index2.htm+1918+marea+unire&cd=2&hl=ro&ct=clnk&gl=ro

Lege asupra unirii Transilvaniei cu Romnia, Bucure?ti 11 decembrie 1918

detaliu-62,5k LEGE
asupra
UNIREI TRANSILVANIEI, BANATULUI, CRI?ANEI, S?TMARULUI ?I MARAMURE?ULUI CU VECHIUL REGAT AL ROMNIEI.
detaliu-83,6k

ART.UNIC.) Se ratific?, investindu-se cu putere de lege, Decretul-Lege No. 3631 din 11 Decembrie 1918, publicat n Monitorul Oficial No.212 din 13 Decembrie 1918, privitor la unirea Transilvaniei, Banatului, Cri?anei, S?tmarului ?i Maramure?ului cu vechiul Regat al Romniei, n cuprinderea urm?toare:

F E R D I N A N D I

PRIN GRA?IA LUI DUMNEZEU ?I VOIN?A NA?IONAL?

REGE AL ROMNIEI

LA TO?I DE FA?? ?I VIITORI S?N?TATE.

Asupra raportului Pre?edintelui Consiliului Nostru de Mini?tri sub No. 2171 din 1918, – Lund act de hot?rrea unanim? a Adunarei Na?ionale din Alba-Iulia,

AM DECRETAT ?I DECRET?M:
ART.I) ?inuturile cuprinse n hot?rrea Adunarei Na?ionale din Alba-Iulia Dela 18 Noiembrie 1918, sunt ?i r?mn de-a pururea unite cu Regatul Romniei.

ART.II) Pre?edintele Consiliului Nostru de Mini?tri, este ns?rcinat cu aducerea la ndeplinire a Decretului-Lege de fa??.
Dat n Bucure?ti la 11 Decembrie 1918.

F E R D I N A N D I

PRE?EDINTELE
CONSILIULUI DE MINI?TRI
?I MINISTRU DE EXTERNE, Ion I.C. Br?tianu

Aceast? lege s-a votat de Adunarea Deputa?ilor n ?edin?a dela 29 Decembrie anul 1919, n unanimitate prin aclama?iuni.
Aceast? lege s-a votat de Senat n ?edinta dela 29 Decembrie anul 1919, n unanimitate prin aclamatiuni.