Articol publicat in: Cultura


CONCURS DE PASTI EDITIA A II-A

http://magicieniicartilor.ablog.ro/2011-02-25/concurs-de-paste-editia-a-ii-a.html

MINISTERUL EDUCA?IEI, CERCET?RII, TINERETULUI ?I SPORTULUI

INSPECTORATUL ?COLAR AL JUDE?ULUI SUCEAVA

COLEGIUL AGRICOL F?LTICENI

Str. Maior Ioan, nr.10, tel./fax: 0230543491

E-mail:col_agr_falt@yahoo.com

CONCURSUL INTERJUDE?EAN DE CREA?IE ARTISTIC? ?I INTERPRETARE MUZICAL?

HRISTOS A NVIAT!

Edi?ia a II-a, Sfintele Pa?ti, prilej de nviere sufleteasc?

REGULAMENT DE DESF??URARE

I. Condi?ii de participare :

- Concursul interjude?ean HRISTOS A NVIAT! se adreseaz? elevilor din nv???mntul gimnazial ( V-VIII ) ?i liceal ( IX-XII );

II. Sec?iuni:

1. Crea?ie literar? (poezie, eseu) :Veni?i de lua?ibucurie!,

2. Crea?ie plastic? (desen, pictur?, colaj ): Despre Omul frumos

3. Interpretare muzical?: Taine ce ni se deschid prin cnt

- Pentru fiecare sec?iune exist? cele dou? subsec?iuni de vrst? men?ionate mai sus;

III. Preciz?ri privind realizarea lucr?rilor:

v La prima sec?iune, eseul ?i poezia vor reda sentimente, impresii, amintiri despre tradi?iile ?i obiceiurile locale, reg?site n evenimentele care nso?esc s?rb?torile pascale sau propriile gnduri despre rela?ia n care se afl? ?coala postmodern? cu folclorul n general ?i cu datinile de Pa?te, n special.

v La sec?iunea a doua, elevii vor expedia prin po?t? o compozi?ie plastic? (desen, pictur?, colaj), pe suport format A4;

v La sec?iunea Interpretare, se vor trimite nregistr?ri audio-video ale concuren?ilor, care vor interpreta, mbr?ca?i n costumul popular specific zonei, o pricesn?, un cntec religios sau o colind? specific? perioadei Postului Mare, S?pt?mnii Patimilor ?i nvierii Domnului.

IV. Redactarea ?i expedierea lucr?rilor:

- Poezia ?i eseul (de max. 2 pagini) vor fi expediate cu fi?a de participare, ntr-un singur fi?ier ata?at, pe e-mail, la adresa concurs_paste@yahoo.com, pn? la data de 15 aprilie 2011 ;

- Lucr?rile vor fi tehnoredactate conform instruc?iunilor: redactarea lucr?rilor se va face pe format A4, pe o singur? parte, la un rnd, cu margini egale de 20 mm (text aliniat justify), titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat, la dou? rnduri de titlu se va scrie numele autorului ?i institu?ia (Times New Roman 12), la dou? rnduri de numele autorului se va ncepe scrierea textului (Times New Roman 12). Redactarea se face cu diacritice. n caz contrar, lucr?rile se resping.

- Interpret?rile muzicale (nregistrate att audio ct ?i video pe CD-uri) ?i crea?iile plastice vor fi expediate prin po?t?, al?turi de fi?a de participare, la adresa: prof. ?tefan Tanas?, Colegiul Agricol, str. Maior Ioan, nr.10, F?lticeni, jud. Suceava, pn? la data de 15 aprilie 2011.

V. Acordarea premiilor

  • Jurizarea lucr?rilor se va face n perioada 15 aprilie 5 mai 2011 de c?tre un juriu specializat;
  • Rezultatele se vor publica pe site-urile ?i pe blogul men?ionate mai jos;
  • Se vor acorda premiile I, II, III ?i trei men?iuni, pentru fiecare sec?iune ?i subsec?iune (premiile constnd n diplome), diplome de participare tuturor participan?ilor ?i diplome de excelen?? cadrelor didactice cu minim doi elevi c?tig?tori.
  • Diplomele se trimit exclusiv pe e-mail;
  • Indicatori de evaluare: originalitate, creativitate, bibliografie ?tiin?ific?, probe de preocupare activ? n institu?ia ?colar? sau cultural? a zonei.

VII. Alte preciz?ri:

- Un cadru didactic poate participa cu maximum cinci elevi.

- Un concurent poate participa la toate sec?iunile.

- Lucr?rile nscrise n concurs nu se restituie. Rezultatele vor fi publicate pe site-ul www.didactic.ro, pe site-urile Colegiului Agricol, www.agricolfalticeni.ro ?i al Clubului Copiilor www.ccfalticeni.ro ?i pe blogul http://magicieniicartilor.ablog.ro, pn? la data de 10 mai 2011.

- Lucr?rile literare premiate vor fi publicate pe blogul http://magicieniicartilor.ablog.ro, cele plastice vor constitui obiectul unor expozi?ii la Colegiul Agricol ?i la Clubul Copiilor, iar cele muzicale vor ap?rea ntr-un album, Cntece de Pa?te, ce va fi arhivat la liceul organizator.

- Nu se percepe tax? de participare.

VIII. Informa?ii suplimentare: pe blogul http://magicieniicartilor.ablog.ro

Organizatori: prof. Ionela Maftei, prof. ?tefan Tanas?, prof. Oana ?aranu

CONCURSUL INTERJUDE?EAN DE CREA?IE ARTISTIC? ?I INTERPRETARE MUZICAL?

HRISTOS A NVIAT!

Edi?ia a II-a, Sfintele Pa?ti, prilej de nviere sufleteasc?

FI?? DE PARTICIPARE

Numele ?i prenumele:……………………………………………………………………………………………………..

Clasa……………………………………………………………………………………………………………………………..

Unitatea ?colar?:…………………………………………………………………………………………………………….

Localitatea:……………………………………………………………………………………………………………………

Jude?ul: …………………………………………………………………………………………………………………………

Titlul lucr?rii:…………………………………………………………………………………………………………………

Sec?iunea n care se ncadreaz? lucrarea:………………………………………………………………………..

Profesor coordonator:……………………………………………………………………………………………………..

Adresa de e-mail prof:……….

Adresa de e-mail la care trebuie trimise lucrarile e concurs_paste@yahoo.com.Succes!