Articol publicat in: Personal


Pierdut-am clipa ca s? fim mai buni,
În suflet doamne-adune mângâiere,
La ceasul t?u cel sfânt de înviere
Spre Tine în?l?a-vom rug?ciuni.

Ne-am am?git pornind pe c?i de?arte,
De sfatul din scripturi noi am uitat,
Cu cât mai multe trepte am urcat
De tine doamne am r?mas departe.

Pe drum nu mergem singuri ce cu tine
Cu tine-n rând mereu s? ?inem pasul,
Mândria îns? doamne ni-e vr?jma?ul
Mult mai usor faci r?u dec?t sa faci un bine.

S?-?i pui în saci mereu,f?r? m?sur?
S? furi ?tiind din pâinea celorlal?i,
Mereu doar pe durere s? te-nal?i
S? nu fii om, ce doar o creatur?.

Degeaba u?a raiului râvnim,
Cei ce-au ales credinta sunt cei f?r? p?cate
Ei vor urca la cer, ajunge-vor departe
În timp ce noi în iad va fi s? p?timim.

Ne-ai dat un drum ?i cale de-a alege,
G?si-vom s? fim vrednici sau orbi vom fi mereu?
Vom ?ti s? desp?r?im noi binele de r?u,
Ce am stricat putea-vom oare drege?

E via?a noastr? o lung? c?utare
Durerea ta din suflet e singura lumin?,
O vom alege oare sau ne-o p?rea str?in?,
La ceasul Învierii vom fi l-a ta strigare?