Comunitatea poetic? româneasc? vrea s? dovedeasc? autenticitatea expresiei „Românul s-a n?scut poet”, ini?iind un proiect ambi?ios: construirea celui mai lung poem colectiv . Finalitatea proiectului se dore?te a fi cea de  intrare în Cartea Recordurilor ?i editarea unei plachete literare. Proiectul este g?zduit pe pagina de Facebook a grupului „ Catedrala de cuvinte” (http://www.facebook.com/groups/147752461985568/), iar fiecare mebru este invitat s? contribuie cu un catren în stil clasic , crea?ie proprie, care s? înceap? cu verbul “Sunt…”.