februarie 2012

CONCURSUL NA?IONAL DE POEZIE ( ?I PENTRU COPII ), EPIGRAM?, PROZ?, ESEU, TEATRU, REPORTAJ LITERAR , PICTUR? ?I FOTOGRAFIE ARTISTIC? DOR de DOR SIBIU EDI?IA I-a 2012

CONCURSUL NA?IONAL DE POEZIE ( ?I PENTRU COPII ), EPIGRAM?, PROZ?, ESEU, TEATRU, REPORTAJ LITERAR , PICTUR? ?I FOTOGRAFIE ARTISTIC? DOR de DOR
SIBIU EDI?IA I-a 2012
n condi?iile integr?rii ??rii noastre n Uniunea European?, unele elemente tradi?ionale ale mediului s?tesc ?i ale sufletului romnului sunt n pericol de a cunoa?te muta?ii sau vor disp?rea. n scopul men?inerii, m?car n memoria crea?iilor artistice a acestui izvor de tr?iri autentice , revista literar? fondat? n urm? cu 7 ani DOR de DOR?i ASOCIA?IA PENTRU PROGRESUL ?I DEZVOLTAREA SPIRITULUI RURAL condus? de scriitorul Marin Toma organizeaz? cu sprijinul Consiliului jude?ean SIBIU ?i a Centrului Jude?ean Pentru Conservarea ?i Promovarea Tradi?iilor Na?ionale SIBIU , Concursul Na?ional de Poezie, Proz?, Teatru, Reportaj literar, Eseu, Epigram?, Pictur? ?i Fotografie artistic? cu generoasa tem? UNIVERSUL SATULUI ROMNESC,,. La acest concurs pot participa creatori din ntreaga ?ar?, indiferent de vrst?, membri ?i nemembri unor uniuni de crea?ie, membri ai Uniunii Scriitorilor ?i din diaspora . Comisia de jurizare format? din critici literari ?i de art?, poe?i, scriitori, arti?ti de imagine, va acorda pentru fiecare sec?iune cte trei premii: premiul I, II ?i III ?i men?iune I, II ?i III. Premiile constau n diplome,bani ?i publicarea n revista Dor de Dor din luna august .Concuren?ii vor trimite 5 poezii din care una poate fi od?, balad?, gloss?, doin?, 5 epigrame, dou? proze scurte ( pot fi s? satirice), o pies? de teatru , scris? pe maximum 8 pagini n WORD FONT Arial 11 sau TIMES NEW ROMAN 12 .

Fotografiiile vor aveua dimensiunile 20X30 iar pictorii vor trimite un singur tablou reprezentativ, nso?it de un plic ce va con?ine numele ?i adresa autorului. Lucr?rile pentru concurs se vor expedia pn? la 15 mai 2012 pe adresa : marintoma@gmail.com ;dordedor@gmail.com Rela?ii la telefon: 0231 / 580293 sau 0242/ 643722 / (Marin Toma ?i Doina S?b?deanu). Rezultatele concursului se va publica n presa local? ?i n revista Dor de Dor din luna august 2012 .
Faza final? a concursului se va desf??ura la SIBIU n data de 15 iulie 2012. Loca?ia va fi anun?at? din timp.
Din dorin?a noastr? de a men?ine vie flac?ra culturii na?ionale, n limita timpului ?i a mijloacelor de informare,v? rug?m colegial, s? ne face?i public acest cadru concurs. V? mul?umim ?i a?tept?m confirmarea primirii acestui regulament si participaarea dumneavoastr?. Cu respect- Marin Toma ?i Doina S?b?deanu
Not?:
Revista literar? Dor de Dor este organizatoarea a ?ase edi?ii a Concursului Na?ional de Poezie ,, Dor de Dor?i a editat trei edi?ii ale ANTOLOGIEI DOR de DOR .

Poezie pentru copii

http://www.ablog.ro/index.php?page=myblogs#axzz1lQ7sSkvq

Azi afara e urgie,
Ninge intr-o veslie;
Fulgii se prind ca-ntr-un ham
Si se leagana pe ram.

Vantul neaua viscoleste,
Gerul frigul il tot creste ,
Prin minte ce-mi trece mie?
Fac un soare, de hartie !

Nu se teme , mai fac unul,
Umplu de sori mici catunul,
Gata-i viforul si gerul
C-am pus sori mici pe tot cerul.

Citeste mai mult: Poezii pentru copii, valeria tamas

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X